Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2023. december 8., péntek, Mária

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

Beiratkozás

Általános iskolai beiratkozás az intézmény első évfolyamára 2021. április 15-16. 8.00-19.00

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

1.    

Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2023. április 5-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2023. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2023/2024. tanév első napjáig (2023. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2023. április 20-án és 21-én.

 Ez a következőképpen alakul iskolánkban:


 BEIRATKOZÁS

 

a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola

2023/2024-es tanévének 1. osztályaiba.

 

A beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21. 8:00-19:00

 

Intézményünk első osztályába a következő módokon történhet a beiratkozás:

2.   Kréta rendszeren keresztül. Ebben az esetben a szükséges dokumentumokat a tanév első  napján kell benyújtani. Az alábbi linken található információk nyújtanak segítséget.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

3.    Személyesen: 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség:

·       gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa,

·       óvodában kapott oktatási azonosítót tartalmazó nyilatkozat,

·       gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány,

·       gyermek TAJ kártyája,

·       szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája,

·       rendszeres gyermekvédelmi határozat –amennyiben van,

·       szakértői vélemény (CSMPSZ Szakértő Bizottság/CSMPSZ Hódmezővásárhelyi Tagintézménye) – amennyiben van,

·       szülői felügyeletről szóló bírósági határozat – amennyiben van.

Honlapról letölthető határozatok, melyek az iskolában is kitölthetök a beiratkozáskor:

·       nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről,

·       nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról,

·       nyilatkozat etika/hit-és erkölcstan oktatásról.

 

Felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a következő elérhetőségeken tudunk tájékoztatást adni: iskola@kaluzalgabor.hu és a 06/62 222 316-as telefonszámon.

 

 

 

 

 


Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola elsős tanítóinak bemutatkozása

(Kattintás a linkre!)

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GlWCP6OH1w