Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2021. május 13., csütörtök, Szervác, Imola

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

EMMI_logo

NTP_logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Alkalmazás

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola oldalán. Reméljük, hogy folyamatosan bővülő lapjainkon megtalálja a keresett információt!

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.
Intézményvezető: Juhász-Nagy Istvánné
Telefon: +36-62/222-316
Fax: +36-62/222-316
Email: iskola@klauzalgabor.hu
OM azonosító: 200 957

 

 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola elsős tanítóinak bemutatkozása

Fontos információk a Beiratkozás menüpont alatt!

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-val

Kedves Szülők!

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola alapítványának a Klauzál Gábor Általános Iskoláért Alapítvány működésének célja, hogy az intézménybe járó tanulók képességeinek sokoldalú, komplex kibontakoztatásához, különös tekintettel a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a környezettudatos nevelés hatékonyabbá tételéhez szükséges anyagi háttér biztosítsa. Megragad minden pályázati lehetőséget, mellyel gyermekeiket tematikus táborokba juttatja el.  A bevételből év végén megjutalmazza a kiemelkedő tanulmányi eredményt és közösségi munkát végző tanulókat, a versenyek, erdei iskolák költségeit támogatja.

KÉRJÜK, SEGÍTSE ALAPÍTVÁNYUNKAT ADÓJA 1 % -ával

Klauzál Gábor Általános Iskoláért Alapítvány

Adószáma: 18454992-1-06

Köszönjük!


A jó iskola kérdése nem az, hogy „lássuk, mit nem tudsz”, hanem, hogy „mit tudsz”, a te sajátos képességeid szerint. (Vekerdy Tamás)

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 144 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Jelenleg két telephelyből és egy tagintézményből áll. Az alsós tanulók a Nádor utcai telephelyre járnak, a felsősök a Klauzál utca 63. szám alatti épületben tanulnak. Van egy tagintézményünk Székkutason, ahol 1-8. évfolyamig tanulnak a gyerekek. Beiskolázási körzetünk Susán és Újváros valamint Erzsébet, Szikáncs, Batida és Kútvölgy és azokat körülölelő tanyavilág. A tanyákról a tanulókat iskolabusz szállítja, amely közvetlenül az iskola bejárata előtt teszi le, illetve délután veszi fel a tanulókat. Susán városrészből a gyerekeket az iskolabusz járat szállítja a Nádor utcára, amely reggel fél nyolc körül viszi át, majd délután ¾ 4-kor hozza vissza a Klauzál utcai épülethez őket, ezzel segítve a szülőket a két városrész közötti közlekedésben. Reggel ½ 7-től fogadjuk a gyerekeket a Nádor utcán, melyet azok a szülők vehetnek igénybe, akik korábban mennek dolgozni.

A 2021/2022-es tanévben 2 első osztály indítását tervezzük a városi feladatellátási helyen (a Nádor utcán), a leendő tanítók a jelenleg 4. évfolyamon oktató: Bocskai Anita és Gärtner Erika tanítónők, akik tapasztalt és nagy szaktudással, színes módszertani megoldásokkal rendelkező pedagógusok.

Az iskolánk profilja:

-  Legfontosabb feladatunknak az alapkompetenciák /írás, olvasás, matematika készségek/ fejlesztését tekintjük. Kiemelném, hogy a gyermekek egyéni képességéhez igazodóan elsősorban alsó tagozaton tehetségkörökkel, kislétszámú fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük az optimális fejlődést.

-     Csoportbontás: 3. évfolyamtól matematikából – teljesítmény és képesség alapján három csoportra osztjuk az évfolyamot ez biztosítja, hogy a gyerekek saját ütemükben fejlődjenek, ez a munkaforma támogatja a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt.

-     A komplex személyiség fejlesztés érdekében sokféle szakkörrel, sportkörrel, tehetségkörrel kínáljuk meg a gyerekeket és ebből érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. Arra törekszünk, hogy minden gyermek megtalálja azt a tevékenységet, amely sikerélményhez juttatja.

-       Idegen nyelv oktatása már 1. évfolyamtól /1-2. évfolyam játékos nyelvhez szoktatás, angol és német nyelvből/

-    5. évfolyamtól emelt szintű angol nyelvoktatás valósul meg évfolyamonként 1 csoportban – Ezek a csoportok heti 5 tanórában foglalkoznak az idegen nyelvvel s ezt az óraszámot lehet még növelni délutáni szakkör óraszámával is. Pl. jelenleg is van olyan csoportunk, amely heti 7 órában tanulja a nyelvet.

-      Az iskolánk elnyerte 2014-ban az Örökös Ökoiskola címet ennek megfelelően nevelési programjában kiemelt helyet foglal el a természettudatos nevelés. Évente megrendezett erdei iskolai program, nyári táborok, kirándulások.

-     5. évfolyamtól lehetőség van heti két órában a természettudományi gyakorlatok tantárgy választására, amely nagyon jól előkészíti a 7. évfolyamba belépő fizika, kémia, biológia tantárgyak tananyagát. A tanulók jól felszerelt természettudományi szaktantermekben foglalkozhatnak ezzel a területtel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy nagyon szeretik ezt az órát.

-      Határontúli testvériskoláinkkal szoros kapcsolatot tartunk, ide gyakran ellátogatnak diákjaink,

-      Tehetségpont vagyunk vizuális nevelés és testnevelés terén, ennek megfelelően művészeti táborokat szervezünk közel öt éve, ahol képzőművészeti nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk.

-      Az iskolában a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett oktatást biztosít szolfézs, zongora és furulya tanszakon, valamint modern tánc szakkört is működtet. Ezt a szolgáltatást is nagyon sokan veszik igénybe.

-     Sportolási lehetőség iskolánkban sokféle, melyet edző végzettséggel rendelkező kollegáink tartanak: atlétika, röplabda, labdarúgás és görkorcsolya sportkörök várják az érdeklődőket. Sportversenyeken rendre szép eredményeket is érünk el.

 Beszámoló-Szivárvány alkotótábor

BESZÁMOLÓ – SZIVÁRVÁNY ALKOTÓTÁBOR

2020.11.02.- 2020.11.06

A Szivárvány Alkotótábor a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola képzőművészet területén tehetséges 30 tanulója számára biztosította tehetségének kibontakoztatását. A program során több terület együttes fejlesztése valósult meg: térbeli-vizuális-, interperszonális-, intraperszonális-, kulturális kompetencia.

Az ötnapos tábor alatt 30 órás szakmai programon vettek részt, ahol különböző vizuális megjelenítésre alkalmas technikákkal ismerkedtek meg. Különösen a művésztanárok által tartott foglalkozások gyakoroltak nagy hatást a résztvevőkre, akik meséltek saját életútjukról, művésszé válásukról, megismertették őket néhány jellemző alkotásukkal. A mártélyi környezet számos festőt ihletett meg, a gyermekek is átélhették egy alkotás megszületésének az élményét. Kirándultak a Tiszai holtágba, megfigyelték a fény és árnyék hatásokat, kiválasztották a nekik tetsző látképet, majd elkészítették és kiállították a műveiket. A foglalkozások időtartama lehetővé tette, hogy befejezett önálló alkotások szülessenek. Tudatosult, hogy gondolatok, érzelmek kifejezésére vizuálisan is van lehetőség. A különböző technikával készült alkotások más-más érzelmi állapotot tükrözhetnek. Az egyes tanulók kiválaszthatták, hogy melyik technika illik legjobban hozzájuk. Az elkészült munkák kiállításra kerültek, amely sok tanuló önértékelését javította. A szabadidős programokon más osztályokba járó gyermekekkel baráti kapcsolatok jöttek létre. A tanösvény túrákon megismerkedtek a mártélyi Tisza-holtággal, a természeti képek festése támogatta a környezettudatosabb magatartás kialakulását. Az átélt élmények az iskolai magatartására is pozitív hatást gyakoroltak azáltal, hogy a „kis művészek” elismertségre tettek szert az iskolában. Teljesültek az együttes szabadidős programok céljai is a tábor egészét érintő közösségi bevonás, közösségi aktivitás erősítése, közösségi kapcsolatok kialakítása.

A tábor szakmai programja

Az első napon a tanulók két csoportban dolgoztak váltásban. Délelőtt az egyik csoport Zoltai Attila festőművész irányításával növényekről készített tanulmányrajzokat. A másik csoport a fekete-fehér zentangle technikával ismerkedett. Délután cseréltek a csoportok.

A második napon délelőtt Erdélyi Tibor festőművész segítségével Tisza parti tanya festése. Az olajfestés elsajátítása lépésről- lépésre nagy élményt nyújtott a kis művészeknek. Délután karcképeket készítettek zsírkrétával.

A harmadik nap délelőttje portréfestéssel telt Erdélyi Tibor vezetésével. Ez volt a legnépszerűbb program. Délután az arcképek befejezése mellett színes zentangle technikával készültek alkotások.

A negyedik napon tájképfestészettel foglalkozó órák voltak, ahol az előzőekben elsajátított olajfestés technikájával készültek a művek. A tájképfestészet hátterét a Tisza holtága adta a Tisza vizén ringatózó ladik és az oda vezető fasor ihlette meg a tanulókat. Délután könnyedebb foglalkozást tartottunk álarckészítés, arcfestés volt a feladat.

Az ötödik napra a Tisza-parti tanya ábrázolása akvarell technikával és a Tiszai Holtág festése tetszőleges technikával önálló alkotások elkészítését tette lehetővé, melyet a kis művészek haza vihettek ajándékba.

Szabadidős programok

A tábor szabadidős programját úgy tervezték meg a táborvezetők, hogy pihentető és szórakoztató élmények sokaságát kínálják a gyerekeknek fel, kihasználva Mártély adottságait. Az együttes szabadidős programok zöme a tájvédelmi környezetben zajlott, ahol a gyerekek játékos formában ismerkednek meg a táj jellemző élővilágával.  A tanösvénytúrák programjai a Kincskereső túra a Tisza-holtág tanösvényen, 8 állomásos túra az Ártéri tanösvényen nagy élményt jelentettek a gyerekeknek. A feladatok színesek, érdekesek, nagyon játékosak voltak. A foglalkozások között és után zenés-táncos bulival, társasjátékokkal lazíthattak a „kis festőművészek”. A tábor zárásaként elmaradhatatlan tábortűz mellett mutathatták be önálló produkciójukat a szivárvány színeinek nevét viselő csapatok.

A táborba készült alkotásokból készült kiállítás az iskola folyosóján megtekinthető.

A képek, alkotások és a táborról készült rövid videó a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola facebook oldalán is megtekinthető.

Kérjük, olvassák el a táborról a médiában megjelent cikkeket is.

http://www.vasarhely24.com/kultura/a-szivarvany-szineiben-pompaztak-a-klauzal-gabor-altalanos-iskola-diakjai

https://www.promenad.hu/2020/11/12/a-szivarvany-szineiben-pompaztak-a-klauzal-diakjai

 


 

Szivárvány alkotótábor

.

 


Kérjük segítse adója 1% - ával a

Klauzál Gábor Általános Iskoláért Alapítványt

Számlaszáma: 10200184-28113270-00000000

Adószáma: 18454992-1-06