Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2021. március 8., hétfő, Zoltán Nemzetközi nőnap

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

EMMI_logo

NTP_logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Alkalmazás

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola oldalán. Reméljük, hogy folyamatosan bővülő lapjainkon megtalálja a keresett információt!

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.
Intézményvezető: Juhász-Nagy Istvánné
Telefon: +36-62/222-316
Fax: +36-62/222-316
Email: iskola@klauzalgabor.hu
OM azonosító: 200 957

 

 

"Heje, huja vigalom"

„Heje, huja vigalom J

Farsangi mulatság 

 

Az idén sem maradhatott el a farsangi mulatság, reméljük a tavasz sem várat már sokáig magára és sikerült a gyerekeknek elűzni a telet.

Farsangunk rendhagyó módon, most osztálykeretek közt lett megrendezve. A jelmezek sokszínűsége igazi farsangi kavalkádot idézett meg az osztályokban. A királylányoknak, hercegkisasszonyoknak se szeri, se száma, a harcosok, pókemberek, katonák védelme mellett táncolhattak. Népszerűek voltak az állatos jelmezek is, találkozhattunk csigával, báránnyal, lovacskával. De a paletta csak akkor teljes, ha félelmetes és ijesztő jelmezek is előkerülnek szellemek és zombik formájában. De még sorolhatnám, hogy láttam tojásrántottát, szivárványt, pincérnőt….

Az asztalok zsúfolásig telve voltak finomabbnál finomabb kekszekkel, sós rudakkal és  színesebbnél színesebb és finomabbnál finomabb farsangi fánkokkal.

A farsangi mulatságot vetélkedőkkel tarkították. A fánkevő verseny, a szörpivó verseny szinte elmaradhatatlan része a farsangnak. De az ügyességi játékok színes tárháza is helyett kapott, amit osztálytermekben meg tudtak valósítani. Így volt zsákban ugrálás, kukoricacsomagolás, tekézés, lufifújás és még sorolhatnám.

Természetesen tánc nélkül nincs farsangi mulatság. Minden osztályból boldog kacagás szűrődött ki, hol gyermekzene mellett, hol a mai modern zenékre ropták a jelmezesek a táncot.

Bízunk benne, hogy a fergeteges farsangi kavalkádunk, még ha rendhagyó módon történt is, elűzi a telet.


Intézményvezetői pályázat

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujbd7egbf0

Emberi Erőforrások Minisztere

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16-tól 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 

         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

         cselekvőképesség,

         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

         a pályázó szakmai önéletrajza,

         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó nyújt, a 06 62 795 208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/058/00224-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola - Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         helyben szokásos módon: tankerületi központ honlapján, 2021. február 16. napján

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 16.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


A jó iskola kérdése nem az, hogy „lássuk, mit nem tudsz”, hanem, hogy „mit tudsz”, a te sajátos képességeid szerint. (Vekerdy Tamás)

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 144 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Jelenleg két telephelyből és egy tagintézményből áll. Az alsós tanulók a Nádor utcai telephelyre járnak, a felsősök a Klauzál utca 63. szám alatti épületben tanulnak. Van egy tagintézményünk Székkutason, ahol 1-8. évfolyamig tanulnak a gyerekek. Beiskolázási körzetünk Susán és Újváros valamint Erzsébet, Szikáncs, Batida és Kútvölgy és azokat körülölelő tanyavilág. A tanyákról a tanulókat iskolabusz szállítja, amely közvetlenül az iskola bejárata előtt teszi le, illetve délután veszi fel a tanulókat. Susán városrészből a gyerekeket az iskolabusz járat szállítja a Nádor utcára, amely reggel fél nyolc körül viszi át, majd délután ¾ 4-kor hozza vissza a Klauzál utcai épülethez őket, ezzel segítve a szülőket a két városrész közötti közlekedésben. Reggel ½ 7-től fogadjuk a gyerekeket a Nádor utcán, melyet azok a szülők vehetnek igénybe, akik korábban mennek dolgozni.

A 2021/2022-es tanévben 2 első osztály indítását tervezzük a városi feladatellátási helyen (a Nádor utcán), a leendő tanítók a jelenleg 4. évfolyamon oktató: Bocskai Anita és Gärtner Erika tanítónők, akik tapasztalt és nagy szaktudással, színes módszertani megoldásokkal rendelkező pedagógusok.

Az iskolánk profilja:

-  Legfontosabb feladatunknak az alapkompetenciák /írás, olvasás, matematika készségek/ fejlesztését tekintjük. Kiemelném, hogy a gyermekek egyéni képességéhez igazodóan elsősorban alsó tagozaton tehetségkörökkel, kislétszámú fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük az optimális fejlődést.

-     Csoportbontás: 3. évfolyamtól matematikából – teljesítmény és képesség alapján három csoportra osztjuk az évfolyamot ez biztosítja, hogy a gyerekek saját ütemükben fejlődjenek, ez a munkaforma támogatja a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt.

-     A komplex személyiség fejlesztés érdekében sokféle szakkörrel, sportkörrel, tehetségkörrel kínáljuk meg a gyerekeket és ebből érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. Arra törekszünk, hogy minden gyermek megtalálja azt a tevékenységet, amely sikerélményhez juttatja.

-       Idegen nyelv oktatása már 1. évfolyamtól /1-2. évfolyam játékos nyelvhez szoktatás, angol és német nyelvből/

-    5. évfolyamtól emelt szintű angol nyelvoktatás valósul meg évfolyamonként 1 csoportban – Ezek a csoportok heti 5 tanórában foglalkoznak az idegen nyelvvel s ezt az óraszámot lehet még növelni délutáni szakkör óraszámával is. Pl. jelenleg is van olyan csoportunk, amely heti 7 órában tanulja a nyelvet.

-      Az iskolánk elnyerte 2014-ban az Örökös Ökoiskola címet ennek megfelelően nevelési programjában kiemelt helyet foglal el a természettudatos nevelés. Évente megrendezett erdei iskolai program, nyári táborok, kirándulások.

-     5. évfolyamtól lehetőség van heti két órában a természettudományi gyakorlatok tantárgy választására, amely nagyon jól előkészíti a 7. évfolyamba belépő fizika, kémia, biológia tantárgyak tananyagát. A tanulók jól felszerelt természettudományi szaktantermekben foglalkozhatnak ezzel a területtel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy nagyon szeretik ezt az órát.

-      Határontúli testvériskoláinkkal szoros kapcsolatot tartunk, ide gyakran ellátogatnak diákjaink,

-      Tehetségpont vagyunk vizuális nevelés és testnevelés terén, ennek megfelelően művészeti táborokat szervezünk közel öt éve, ahol képzőművészeti nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk.

-      Az iskolában a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett oktatást biztosít szolfézs, zongora és furulya tanszakon, valamint modern tánc szakkört is működtet. Ezt a szolgáltatást is nagyon sokan veszik igénybe.

-     Sportolási lehetőség iskolánkban sokféle, melyet edző végzettséggel rendelkező kollegáink tartanak: atlétika, röplabda, labdarúgás és görkorcsolya sportkörök várják az érdeklődőket. Sportversenyeken rendre szép eredményeket is érünk el.

 Itt a farsang, áll a bál...

Leendő elsős tanítóink Bocskai Anita és Gärtner Erika a farsang hangulatát idézve egy színes bohóc figurával kedveskedtek a nagycsoportos óvodásoknak.

 Beiskolázás

 


Adventi ajándék

Intézményünk leendő elsős pedagógusai Bocskai Anita és Gärtner Erika tanítónő ismét egy kis ajándékkal kedveskedtek az óvodásoknak, a személyes találkozó helyett.

Advent a karácsonyra várakozás, a felkészülés időszaka, melyet egy adventi színezővel és egy kedves kis rénszarvas figurával tettek teljessé a tanító nénik.

Békés, boldog ünnepeket kívánunk!

 Leendő elsős tanítók ajándékai

A Klauzál Gábor Általános Iskola leendő elsős tanítói Bocskai Anita és Gärtner Erika Márton nap alkalmából ajándékkal kedveskedtek a nagycsoportos óvodásoknak.


 

Adventi eredmények

A Tiszta Szívvel Egyesület által meghirdetett „Szabadság-ahogy én látom” című rajzpályázaton Lénárt Zsófia Irén 4.a kategóriájában II. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Szűcs Anita.

A GYERTYAFÉNY Karácsonyi mese-és novellaíró pályázaton intézményünk diákjai nagyon eredményesen szerepeltek: saját kategóriájában Zsoldos Nóra 5.b és Tóth Zalán 3.b I. helyezett lett, jutalma 10000 Ft-os Líra könyvutalvány, II. helyezett Sós Csilla 5.b, jutalma 7000 Ft-os Líra könyvutalvány.

Felkészítő pedagógusok: Horváth Bálintné és Kertészné Szőke Katalin.

További résztvevők Kiss Gerda, Agárdi Dorina, Krizsán Sándor, Nagy Márkusz, Sós Gergő, Sós Johanna, Sós Barbara 3.b osztályos tanulók.

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és a felkészítő pedagógusoknak!

 Beszámoló-Szivárvány alkotótábor

BESZÁMOLÓ – SZIVÁRVÁNY ALKOTÓTÁBOR

2020.11.02.- 2020.11.06

A Szivárvány Alkotótábor a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola képzőművészet területén tehetséges 30 tanulója számára biztosította tehetségének kibontakoztatását. A program során több terület együttes fejlesztése valósult meg: térbeli-vizuális-, interperszonális-, intraperszonális-, kulturális kompetencia.

Az ötnapos tábor alatt 30 órás szakmai programon vettek részt, ahol különböző vizuális megjelenítésre alkalmas technikákkal ismerkedtek meg. Különösen a művésztanárok által tartott foglalkozások gyakoroltak nagy hatást a résztvevőkre, akik meséltek saját életútjukról, művésszé válásukról, megismertették őket néhány jellemző alkotásukkal. A mártélyi környezet számos festőt ihletett meg, a gyermekek is átélhették egy alkotás megszületésének az élményét. Kirándultak a Tiszai holtágba, megfigyelték a fény és árnyék hatásokat, kiválasztották a nekik tetsző látképet, majd elkészítették és kiállították a műveiket. A foglalkozások időtartama lehetővé tette, hogy befejezett önálló alkotások szülessenek. Tudatosult, hogy gondolatok, érzelmek kifejezésére vizuálisan is van lehetőség. A különböző technikával készült alkotások más-más érzelmi állapotot tükrözhetnek. Az egyes tanulók kiválaszthatták, hogy melyik technika illik legjobban hozzájuk. Az elkészült munkák kiállításra kerültek, amely sok tanuló önértékelését javította. A szabadidős programokon más osztályokba járó gyermekekkel baráti kapcsolatok jöttek létre. A tanösvény túrákon megismerkedtek a mártélyi Tisza-holtággal, a természeti képek festése támogatta a környezettudatosabb magatartás kialakulását. Az átélt élmények az iskolai magatartására is pozitív hatást gyakoroltak azáltal, hogy a „kis művészek” elismertségre tettek szert az iskolában. Teljesültek az együttes szabadidős programok céljai is a tábor egészét érintő közösségi bevonás, közösségi aktivitás erősítése, közösségi kapcsolatok kialakítása.

A tábor szakmai programja

Az első napon a tanulók két csoportban dolgoztak váltásban. Délelőtt az egyik csoport Zoltai Attila festőművész irányításával növényekről készített tanulmányrajzokat. A másik csoport a fekete-fehér zentangle technikával ismerkedett. Délután cseréltek a csoportok.

A második napon délelőtt Erdélyi Tibor festőművész segítségével Tisza parti tanya festése. Az olajfestés elsajátítása lépésről- lépésre nagy élményt nyújtott a kis művészeknek. Délután karcképeket készítettek zsírkrétával.

A harmadik nap délelőttje portréfestéssel telt Erdélyi Tibor vezetésével. Ez volt a legnépszerűbb program. Délután az arcképek befejezése mellett színes zentangle technikával készültek alkotások.

A negyedik napon tájképfestészettel foglalkozó órák voltak, ahol az előzőekben elsajátított olajfestés technikájával készültek a művek. A tájképfestészet hátterét a Tisza holtága adta a Tisza vizén ringatózó ladik és az oda vezető fasor ihlette meg a tanulókat. Délután könnyedebb foglalkozást tartottunk álarckészítés, arcfestés volt a feladat.

Az ötödik napra a Tisza-parti tanya ábrázolása akvarell technikával és a Tiszai Holtág festése tetszőleges technikával önálló alkotások elkészítését tette lehetővé, melyet a kis művészek haza vihettek ajándékba.

Szabadidős programok

A tábor szabadidős programját úgy tervezték meg a táborvezetők, hogy pihentető és szórakoztató élmények sokaságát kínálják a gyerekeknek fel, kihasználva Mártély adottságait. Az együttes szabadidős programok zöme a tájvédelmi környezetben zajlott, ahol a gyerekek játékos formában ismerkednek meg a táj jellemző élővilágával.  A tanösvénytúrák programjai a Kincskereső túra a Tisza-holtág tanösvényen, 8 állomásos túra az Ártéri tanösvényen nagy élményt jelentettek a gyerekeknek. A feladatok színesek, érdekesek, nagyon játékosak voltak. A foglalkozások között és után zenés-táncos bulival, társasjátékokkal lazíthattak a „kis festőművészek”. A tábor zárásaként elmaradhatatlan tábortűz mellett mutathatták be önálló produkciójukat a szivárvány színeinek nevét viselő csapatok.

A táborba készült alkotásokból készült kiállítás az iskola folyosóján megtekinthető.

A képek, alkotások és a táborról készült rövid videó a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola facebook oldalán is megtekinthető.

Kérjük, olvassák el a táborról a médiában megjelent cikkeket is.

http://www.vasarhely24.com/kultura/a-szivarvany-szineiben-pompaztak-a-klauzal-gabor-altalanos-iskola-diakjai

https://www.promenad.hu/2020/11/12/a-szivarvany-szineiben-pompaztak-a-klauzal-diakjai

 


 

Szivárvány alkotótábor

Oldalak