Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2020. október 22., csütörtök, Előd

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Alkalmazás

Büszkeségeink

Klauzál - díj 2018.


Novák Erik: A Klauzál Gábor díjat minden évben olyan diáknak adjuk, aki a közösségért, iskoláért kiemelkedő munkát végez. Ritka az olyan tanuló, aki társai és tanárai szemében egyaránt a közösség szeretett, elismert tagja legyen. Ebből adódóan gyakran vállal, akár kimondatlanul is közvetítő szerepet a két fél között. Magatartása példamutató, szorgalmas. Több versenyen részt vett az évek során, elsősorban angol és informatika tantárgyból.

Mindenki jó valamiben. Van, aki az élet több területén is tehetséges, de olyan, aki a maga területén ilyen kimagasló, mint ő a színjáték terén az ritka. Példa lehet mindenki számára, ahogy ezzel az adománnyal gazdálkodott. Nem vesztegette el, hanem a rengeteg szép iskolai műsor és rendezvény alkalmával megcsodálhattuk tehetséget. Szívesen gondolunk vissza majd rá, és örülünk, hogy a mi iskolánk diákja volt.Tantestületi dicséret 2018.


Nagy Kamilla: Kimagasló tanulmányi eredménnyel járta végig a nyolc évfolyamot. Kitűnő, jeles bizonyítványt szerzett. Versenyeken is szerepelt elsősorban matematika és kémia területén, melyből a megyei versenyre is bejutott és szép eredményt ért el. Szorgalma szerénysége példamutató a közösség számára. 

Oláh Letícia Diána: Kitűnő és jeles eredménnyel végezte el a nyolc évfolyamot. Kimagasló szorgalomról tett tanúbizonyságot, emellett támogatta társait, ha segítségre szorultak. Matematikából és kémiából szerepelt szép eredményekkel versenyeken, a megyei kémia versenyre is bejutott. Szorgalma, példamutató magatartása példa lehetett a közösség számára. Klauzál - díj 2017.

 

Kerekes Emma 8. b osztályos tanuló kitartó szorgalmának eredményeként az általános iskola valamennyi évfolyamát kitűnő eredménnyel zárta. A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola jó hírét öregbítette számos városi egyéni és csapatversenyen. Mind humán, mind reál területen megmérettette magát, de érdeklődése a reál tárgyak felé terelődött. Felvételt nyert a Bethlen Gábor Református Gimnázium biológia – kémia tagozatára. A tanulmányi munka mellett aktívan részt vett különböző városi sportversenyeken is. Az osztályközösség mindig számíthatott segítségére. Kiemelkedő tanulmányi munkája és sokoldalú közösségi tevékenysége alapján a Klauzál díjat a 2016/2017-es tanévben ő érdemelte ki.

 Klauzál - díj 2016.

 

A 2015/2016-os tanévben Virág Balázs, 8.b osztályos tanuló kapta a Klauzál díjat, elismerve, hogy Balázs nyolc éven át mindig kitűnő bizonyítványt, többszörös szaktárgyi dicséretet vihetett haza, mindemellett példamutató magatartás és szorgalom jellemezte az itt töltött 8 évét. Rendszeresen képviselte iskolánkat városi, illetve megyei matematika, történelem, francia, kémia és informatika és sport versenyeken. Iskolai rendezvények és műsorok irodalmi szereplője, iskolai vetélkedők állandó csapattagja. Az iskolai Diákönkormányzat elnöke, a Regionális Diákönkormányzati Parlament képviselője, mindemellett osztálytársainak önkéntes segítője a tanulmányi munkában.

Tantestületi dicséret 2016.

Image result for oklevél képek

A 2015/2016-os tanévben Kürtösi Viktor 8.a osztályos tanuló részesült tantestületi dicséretben elismerve, hogy a 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, a sport területén, azon belül az úszásban és a vízilabdázásban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Mindezt csak példamutató szorgalommal és fegyelmezettséggel lehet elérni. Nála ezt tapasztalhattuk is itt az általános iskolában. Minden tantárgy területén jellemző volt rá a következetesség, az önmagával szemben való elvárások teljesítése. A pedagógusokkal szemben tisztelettudó, az osztályközösségnek megbízható, aktív tagja, társai kedvelik.
Klauzál - díj 2015.

A 2014/2015-es tanévben Oláh Daniella, 8.c osztályos tanuló kapta a Klauzál díjat, elismerve, hogy általános iskolai tanulmányai alatt végig kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredményt ért el többszörös szaktárgyi dicsérettel, számos szaktárgyi versenyen vett részt, mint a Zrinyi Ilona matematika verseny, történelem verseny, helyesírási verseny, kiemelten eredményesen szerepelt a megyei vers- és balladamondó versenyeken és példaként szolgált társai számára kitartásával, szorgalmával és magatartásával.

A közösségi munkában is kiemelkedően teljesített, hiszen az iskolai rendezvények állandó zenei- és irodalmi szereplője volt, az iskolai vetélkedők állandó csapattagja, az iskolai Diákönkormányzat elnöke, a Regionális Diákönkormányzati Parlament képviselője, mindemellett osztálytársainak önkéntes segítője a tanulmányi munkában.Tantestületi dicséret 2015.

Image result for oklevél képek

·     

A 2014/2015-ös tanévben Szabó Angelika 8.b osztályos tanuló részesült tantestületi dicséretben elismerve, hogy általános iskolai tanulmányai alatt végig kitűnő tanuló volt, számos szaktárgyi dicséretet is megszerezve, humán és reál területeken egyaránt kiváló eredményeket ért el, számos versenyen szerepelt eredményesen, mint a Zrínyi matematika verseny, közgazdasági- és földrajz verseny, angol szövegértési, nyelvtan és országismereti verseny,  informatika verseny és Kazinczy verseny. Rendszeres szereplője volt az iskolai rendezvényeknek, kiemelkedett társai közül szorgalmával, példamutató magatartásával, kedves és szerény jellemével. 

 

 

 


Klauzál - díj 2014.

 

 

A 2013/2014-es tanévben Dámics Márk 8.a osztályos tanuló nyerte el a Klauzál-díjat, elismerve példamutató szorgalmát és magatartását, általános iskolai tanulmányai alatt elért folyamatos jeles, illetve jó tanulmányait. Kiemelkedően teljesített és sok versenyeredményt hozott kémia tantárgyból és atlétikából, ahol különösen súlylökés területen ért el komoly eredményeket. 

 

 

 

 

Klauzál - díj 2013.

A 2012/2013-as tanévben Tóth Emese 8. c osztályos tanuló részesült a legmagasabb iskolai elismerésben, a Klauzál-díjban. A tantestület egyértemű szavazata által nyerte el a díjat, hiszen teljes általános iskolai tanulmányai alatt kitűnő eredményt ért el számos szaktárgyi dicsérettel gazdagítva, állandó résztvevője volt különböző tanulmányi versenyeknek, de kiemelkedően teljesített főleg reál területen, számos eredményt hozott iskolánknak a matematika, fizika és kémia tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeken.

  Kedves, szerény jellemével mintául szolgált iskolatársai számára.