Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2019. február 16., szombat, Julianna, Lilla

Szavazás

Milyen gyakran szoktál olvasni?
Szinte soha, csak ami nagyon érdekel.
9%
Kevés olyan könyv van, ami érdekel, de néha elolvasok egyet-egyet.
13%
Rendszeresen olvasok, nagyon élvezem.
67%
Inkább a televízió és a számítógép!
11%
Összes szavazat: 54

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Alkalmazás

Klauzál Gábor Általános Iskola - alsó tagozat - Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.

Tanévzáró 2016 / 2017.tanév

Bars Sári: Bizonyítvány

Bizonyítvány, bizonyítvány, 
De sok mindent bizonyítsz rám,
Amit el is felejtenék, 
Ha nem írtak volna beléd. 


Bizonyítvány, bizonyítvány, 
Vakációt kezdő nyitány, 
Legszebb a befejezésed: 
Magasabb osztályba léphet. 


Bizonyítvány, bizonyítvány, 
Útmutató, biztos irány 
Hadd hallgassunk a szavadra, - 
Lépjünk mindig magasabbra!


Az évzáró egy év kemény munkájának lezárása. A gyerekek nem csak tanulmányaikban, de szakköri tevékenységekben, tehetségkörökben, sportkörökön is megmutathatják tudásukat a tanév során. A lelkiismeretes munkának mindig megvan a megérdemelt gyümölcse is. Ilyenkor a tanévzáró ünnepségen mindannyian kíváncsiak arra, vajon mit írtak a bizonyítványunkba és kik kapják az osztályukból a legjobbaknak járó jutalomkönyvet, oklevelet.

Az idei tanévben ők a következők voltak:

1.a

Tóth Lea

Kiss Bátor Koppány

Sós Bella

Nagy Dorisz

Tóth Napsugár

Rozsos Vanessza Liza

Zsarkó Ákos

Imre Petra

Ruzsa Bence

Bihari Melinda


2.a

Arany Patrik

Oláh Milán

Korponovics Kinga

Kósa Dina

Oláh Maja


3.a

Kiss Norman

Sós Zoltán

Sós Anita

Légrádi Gerda

Bognár Martin


4.a

Sós Marcell

Sós Noémi

Kiss Fanni


1.b

 Zsoldos Nóra

Kiss Edvin

Sós Csilla

Sós Dóra

Szenti Laura

Agárdi Laura

 

2.b

Sós Linda

Sós Eszter

Posztós Róbert

Makán Vivien

Dudás Daniella Dea

Csigó Tamara

Birke Vivien Zoé

 

3.b

Aszalai Enikő

Nagy Aliz

Szabó dóra

Szabó Nóra

Muladi Nóra

Pintér Noémi

 

3.c

Lovas Balázs

Kabók Kitti

Papp Ferenc


4.b

Kiss Regő Bendegúz

Molnár Melinda

Olasz Virág

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Klauzál Díj 2017.

Klauzál Díj

2017.

 

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola nevelőtestületének ajánlása alapján a Klauzál Gábor Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának tagjai Kerekes Emma 8. b osztályos tanulónak ítélték a Klauzál Díjat.

Kerekes Emma nyolc éven át példás magatartásával, kiváló tanulmányi és közösségi munkájával példát mutatott társainak. Kitartó szorgalmának eredményeként az általános iskola valamennyi évfolyamát kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta. Az iskola jó hírnevét öregbítette számos városi egyéni és csapatversenyen. Mind humán, mind reál területen megmérettette magát, de érdeklődése a reál tárgyak felé terelődött. A tanulmányi munka mellett aktívan részt vett különböző városi sportversenyeken is. Az osztályközösség mindig számíthatott segítségére. 2017. szeptember 01-től a Bethlen Gábor Református Gimnázium biológia – kémia tagozatán folytatja tanulmányait.

 

 

Hódmezővásárhely; 2017. június 16.

 

 

                                                                                                          Juhász-Nagy Istvánné

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Rendhagyó természettudományi gyakorlat a Klauzálban

Rendhagyó természettudományi gyakorlat a Klauzálban

2017. június 09-én, pénteken délelőtt intézményünk volt diákja, Dr. Bogár Krisztián vegyész – kutató kápráztatta el tanítványainkat kémiai kísérletekkel és azokkal az élményekkel, amelyekben része volt és van munkája kapcsán. Jelenleg Svédországban dolgozik, de a szíve elhozta volt iskolájába, ahol arról igyekezett meggyőzni a diákokat, hogy a körülöttünk lévő világ minden elemének kapcsolata van a kémiával, a természettudományokkal. Azok a  hetedik és nyolcadik osztályos diákok vettek részt az interaktív előadáson, akik választott tantárgyként természettudományi gyakorlatot tanulnak. Reméljük, a tanár úr előadása néhány tanulónk érdeklődését tovább mélyítette a természettudományok iránt!

 

                                                                                                           Rácz Jánosné
                                                                                                          programfelelős

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Ballagás

Elballagtak a  Klauzál Gábor Általános Iskola végzős tanulói, 2017. június 16-án, pénteken.

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Nyári tábor

Szülői nyilatkozat_ ... yári tábor_2017.docSzülői nyilatkozat_ ... yári tábor_2017.doc

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatjuk, hogy 2017. év nyári szünetében is megszervezésre kerül azoknak a  6-10 éves korú gyermekeknek a napközbeni felügyelete, akiknek a szülei munkavégzésük miatt nem tudják az elhelyezésüket megoldani.

 

2017. június hónapban minden iskola biztosítja saját tanulói részére a felügyeletet.

 

A nyári szünidei felügyelet megszervezésére a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló utca 36. szám alatti feladatellátási helyén kerül sor.

 

A nyári szünidei felügyelet

 

2017. július 3. és 2017. július 28. között

vehető igénybe, az alábbi turnusok szerint:

1. turnus:    2017.  július 3– 7.

 2. turnus:     2017. július 10-14.

 3. turnus:     2017. július 17-21.

 4. turnus:     2017. július 24-28.

 

Az ellátásra csak az a gyermek jogosult, akinek szülője/törvényes képviselője munkahelyi, vagy orvosi igazolással alátámasztja, hogy munkavégzése, vagy betegsége miatt nem tudja a gyermek felügyeletét biztosítani és nincs a családban olyan hozzátartozó (pld. nagyszülő), aki azt vállalja.

 

A munkahelyi, valamint az orvosi igazolásokat az adott turnusra vonatkozó hétre kell bemutatni!

 

A nyári szünidei felügyelet alatt napi kétszeri étkezés (tízórai és ebéd) biztosított térítési díj megfizetése mellett.

A nyári szünidei felügyelet részvételi díja: 5000 Ft/hét/gyermek + étkezési térítési díj.

 

Amennyiben igénybe kívánja venni a nyári szünidei felügyeletet, kérjük a mellékelt nyilatkozatot töltse ki és

 

2017. június 22-ig

 

adja le

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Ügyfélszolgálati Iroda (volt Okmányiroda)

7-es ablakánál (Népjóléti Csoport).

 

Hódmezővásárhely, 2017. június 13.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

                   Önkormányzata

N y i l a t k o z a t

Alulírott ………………………………………………………………………………...   szülő/törvényes képviselő, telefonos elérhetősége: ………………………………………

Hódmezővásárhely,………………………………………    ……………....sz. alatti  lakos

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az alább felsorolt gyermekem/eim elhelyezését  a nyári szünidőben nem tudom biztosítani, ezért kérem a nyári gyermekfelügyeletet biztosítását.

 

Gyermek neve, születési adatai, anyja neve

Melyik oktatási intézménybe jár

Milyen időpontokban (turnusban) kéri a felügyelet biztosítását

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermek esetleges súlyos allergiája, egyéb betegsége: …………………………….

Hány órára hozza a gyermeket?................................ órára

Délután:     érte jövök:.................................................. órakor,   vagy

                   egyedül haza lehet engedni:.................. órakor.

Tudomásul veszem, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellenőrizheti a kérelemben közölt adatok valódiságát, valamint szúrópróbaszerűen környezettanulmányt fog végezni.

 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése büntetőeljárást vonhat maga után. Aláírásommal igazolom, hogy a nyilatkozat teljes tartalmát megismertem, az adatok, valamint az igazolások a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazzák.

 

Hódmezővásárhely, 2017. ……………..

 

 

                                                                                      aláírás

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Izgalmak a vizsgán

Izgalmak a vizsgán!

 

2017. június 5-8. között került lebonyolításra a 8. osztályosok részére a záróvizsga. A diákok az első napon matematikából és magyarból írásbeli feladatokat kaptak, majd következett a szóbeli! A vizsgázók történelemből, magyarból és idegen nyelvből tételt húztak és rövid felkészülés után a háromfős vizsgabizottság előtt adtak számot tudásukról. A harmadik nap délutánján volt az eredményhirdetés. Az igazgatónő összegezte a vizsga tanúságait, majd átadta a vizsgalapot a diákoknak.  Ballagó diákjainkat ezzel a próbatétellel bocsátjuk a középiskolába, ahol remélhetőleg megállják a helyüket. 

Klauzál Gábor Általános Iskola - alsó tagozat - Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.

4. osztályosok búcsúztatása

Iskolánkban hagyományosan a tanév utolsó tanítási napján elbúcsúztatjuk 4. osztályosainkat, akik szeptembertől új épületben, a Klauzál utcán folytatják felsős tanulmányaikat. Elköszönnek ők is tanítóiktól, diáktársaiktól, alsóbb éves barátaiktól.

Így búcsúztak iskolatársaiktól a 3. osztályosok:

Ismét eltelt egy év. Tavaly még ti díszítettétek az iskola falait, ti gyűjtöttétek a virágokat.

Most újra itt vagyunk, de mi díszítjük a termeket. Nektek szól a ballagási dal, értetek öltöztünk ünneplő ruhába.

Igyekeztünk ezt a napot még szebbé varázsolni a számotokra, hogy az eltelt 4 év, az emlékek méltó zárása lehessen.

A mai nappal lezárul egy korszak. Felsősösök lesztek, és ma utoljára vagytok e falak kisdiákjai.

Bízunk benne, hogy örömmel néztek majd vissza régi „kisiskolátokra”, és sosem felejtitek el,

honnan indultatok és mennyi mindent tettetek, s tettek tanáraitok, hogy idáig eljussatok.

 

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

140 éves a Klauzál Iskola

 140 éves a Klauzál Iskola

Kedden május 30.-án egy színpadi produkcióval tisztelgett gyerek és pedagógus a hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola múltja előtt.

Az évfordulóra egy színdarabot álmodott színpadra Kovács Szabina magyartanár, az iskola pedagógusai és gyermekei,  amelybe az  egyes évfolyamok, csoportok saját előadásait is beleszőttek. Így egy  színpompás, életvidám és előadás jött létre, amelyhez mindenki hozzátett valamit.Az alaptörténet szerint egy renitens diákot a büntetés ideje alatt meglátogatja Rúfusz, a beszélő szuperegér, aki főhősünket visszaviszi az időben  – egészen az 1877-es évig, ahol találkoznak a két első tanítóval is, de az iskola történetének több különböző állomásánál is jelen vannak. Mindez zenével, tánccal, videóbejátszásokkal egészül ki, a fináléban pedig a PopArt zenekar tagjai is erősítették a Klauzál Gábor Általános Iskola seregletét.

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Természetismereti városi verseny

 Természetismereti városi verseny

2017. március 23-án rendezte meg a Németh László Gimnázium és Általános Iskola a városi természetismereti versenyt a Víz Világnapjához kapcsolódóan. Iskolánk felsős tanulói 3 csapattal indultak a versenyen, az 5. a, 5. b és a 6. c osztályból. A csapatok három-három főből álltak. A feladatokat számítógépen kellett kitölteni, melyre 45 perc állt a tanulók rendelkezésére. Amíg az eredményeket összesítették, a gyerekeket süteményekkel és limonádéval kínálták, majd labdázhattak, játszhattak az udvaron. Az eredményhirdetés örömteli volt számunkra: Muladi Barbara, Sós Nelli és Oszlánczi Szabolcs csapata – a Vízi Manók a II. helyen, Árva-Nagy Csenge, Papp Nóra és Kis Timót csapata – az TNCS az I. helyen végzett a kategóriájukban. Kis Jázmin, Rácz Esztella, és Tősér Szabina csapata is ügyesen helyt állt a mezőnyben. A gyerekek jól érezték magukat, a verseny gördülékenyen zajlott.

Hódmezővásárhely, 2017. március 23.

                                                                                                        Hegedűs Ildikó, Szilágyiné Szabó Mónika

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Víz világnapja- programok a környezettudatosság és a "zöld gondolkodás" jegyében

Március 22-én az iskolai programok a Víz világnapja köré szövődtek, megmozgatva és gondolkodásra késztetve kicsit és nagyot egyaránt. Szilágyiné Szabó Mónika rajz-biológia szakos tanárnő évek óta szívén viseli tanulóink környezettudatos nevelését, színes programokkal erősítve bennük az ÖKO-gondolkodást.

  A Víz világnapja kapcsán már hagyományosan az iskolai szünetekbe igyekeztünk besűríteni minél színesebb feladatokat, amelyeken keresztül a gyerekek egymással játékosan vetélkedve és segítve ismerik meg a víz fontosságát, valódi értékét és a vízhiánybó adódó globális problémákat. Előzetes feladatként minden évben plakát-versenyt hirdetünk az osztályoknak, amelyből kiállítást rendezünk az iskola folyosóját esztétikusabbá téve. A mozgásos és kreativitást igénylő feladatok is ehhez a témához kapcsolódtak, de szó szerint üde "színfoltot" jelentett az idén a különleges "moha graffiti", amelynek során az udvar igen rusztikussá kopott kerítsét igyekeztek a gyerekek ezzel a különleges és abszolút környezetbarát technikával barátságosabbá varázsolni. Ez a feladat nem pontszámokról szólt, csupán a közös munka öröméről és az esztétikus környezet kialakításáról. Reméljük ez a graffiti minél tovább megmarad emlékeztetve diákot és pedagógust egyaránt a "zöld látásmód" fontosságára.

Oldalak