Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2020. augusztus 10., hétfő, Lőrinc

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Alkalmazás

Általános iskolai beíratkozás

 

Általános iskolai beiratkozási időpontok

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozás helye: 6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35.

A szülőt a szabad intézményválasztás joga az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint továbbra is megilleti, mely értelmében a szülő szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel. Az NKt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő, az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületének igazgatójához. A benyújtott kérelmeket a tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola  körzete:

Ág utca, Almási utca, Anna utca, Bajza utca, Bálint utca, Bánát utca, Bárd utca, Batida- Gagarin utca, Batida- Gárdonyi utca, Batida- Iskola utca, Batida-Kossuth Lajos utca, Batida-Szabadság utca, Batida- Vágotthalom utca, Batida-Vásárhelyi utca, Batidaföld út, Béldy utca, Benőfy utca, Beretzk Pál utca, Berkenye utca, Bezerédi utca, Bolgár utca, Boróka utca, Budai Nagy Antal utca, Búvár utca, Csalogány utca, Csiga utca, Csokonai utca, Csomorkányi utca, Délibáb utca, Diófa utca, Dob utca, Dr. Endrey Béla utca, Dráva utca, Duna utca,Endre Béla utca, Erdély utca, Erzsébet-Barátság utca, Erzsébet-Ciriák utca, Erzsébet-Gyöngyvirág utca,Erzsébet-Kossuth utca, Erzsébet-Posta utca, Erzsébet út, Erzsébet-Vasvári utca, Fáncsy utca, Fáy utca, Fény utca, Fűz utca, Gábor utca, Gellért utca, Gergely utca, Gomba utca, Gölöncsér utca, Görbe utca, Gyümölcs utca, Halesz sor, Hársfa utca, Hold utca, Ibolya utca, Ilka utca, Jázmin utca, Józsa utca, Juhász Gyula utca, Kasza utca, Kert utca, Kiserdő sor, Kistópart utca, Kistöltés utca, Klapka utca, Klauzál utca, Konti utca, Kölcsey utca, Körte utca, Lendvay utca, Makai utca, Makói országút, Maros utca, Maroslelei út, Mátyás utca, Mérleg utca, Nádor utca, Nyár utca,  Nyúl utca, Pálma utca, Pásztor utca, Püspök utca, Rekettye utca, Révész utca, Réz utca, Róka utca, Rostély utca, Rozmaring utca, Rövid utca, Sarkaji utca, Sas utca, Serháztér utca, Simonyi utca, Síp utca, Só utca, Széchenyi tér, Széchenyi utca, Szilva utca, Szoboszlai utca, Tanya, Tavasz utca, Téglagyár utca, Tél utca, Temesvár utca, Tisza utca, Tornyai János utca, Tölgyfa utca, Tuhutum utca, Tulipán utca, Vak Bottyán utca, Vidám utca, Vidra utca, Virradat sor, Visszhang utca, Vörösmarty utca, Kútvölgy- Dózsa György út, Kútvölgy- Petőfi utca, Kútvölgy- Rákóczi utca, Kútvölgy- Táncsics M. utca, Szikáncs-Ács Lajos utca, Szikáncs- Dózsa György utca, Szikáncs- Fő utca, Szikáncs- Hét vezér tér, Szikáncs- Petőfi Sándor utc

A beiratkozáshoz kérjük hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, valamint az iskolaérettségről szóló óvodai szakvéleményt.

Hit- és erkölcstan oktatás a 2015/2016-os tanévben

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) sz. EMMI rendelet 182/A. § (1) alapján értesítjük Önöket arról, hogy

a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolában
 2015. március 10-én 16.30. órakor

az egyházak írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adhatnak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg. A tájékoztató napra tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket.

A tájékoztató helyszíne:         Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola,

Hódmezővásárhely,

Nádor u.35.

Hit- és erkölcstan oktatás a 2015/2016-os tanévben

 

Hit- és erkölcstan oktatás a 2015/2016-os tanévben.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) sz. EMMI rendelet 182/A. § (1) alapján értesítjük Önöket arról, hogy

a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolában
 2015. március 10-én 16.30. órakor

az egyházak írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adhatnak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg. A tájékoztató napra tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket.

A tájékoztató helyszíne:            Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola,

Hódmezővásárhely,

Nádor u.35.

Alsó tagozatos farsang

Alsó tagozatos farsang a Klauzálban

Ovislui csoport

2015. február 6-án került megrendezésre iskolánkban az alsó tagozatos farsangi mulatság. Az esemény az Ovisulisok műsorával kezdődött, akik egy country zenére ropták a táncot. A jelmezesek felvonulását követően versenytáncosok bemutatóját láthattuk, majd a tanító nénik táncát követően az eredményhirdetésre került sor. A zsűri a díjazottak közé juttatta a pókot, a madáijesztőt és a fürdőpamacsot is.

Aktuális tudnivalók

Tisztelt Szülők!

Komoly változások történnek a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. 2015 áprilisával kezdődően az ide kapcsolódó teljes adminisztrációs tevékenységet a HÓD-MENZA kft. munkatársai végzik, nem iskolai keretek között zajlik. A befizetésre több nap is rendelkezésre áll majd és lehetőség lesz átutalással is kiegyenlíteni az étkezési díjat. A befizetés helyszíne továbbra is az iskola marad.

Az étkezési díj beszedésével a HÓD-MENZA kft munkatársát bízták meg:

Szabóné Palik Andrea

Tel.: 0630/7498756

e-mail cím: penztar@hodmenza.hu

Minden hónap 16 – 21. közötti munkanapokon, 07.00 – 09.00 óra között.

A június havi rövidebb oktatási időszakra tekintettel a pénzbeszedés időpontja:

június 10-15. közötti munkanapokon, 15.00 – 17.00 óra.

Aki banki átutalással kívánja befizetni az étkezés díját, a következő számlaszámon teheti meg:

11600006-00000000-51466422

A közleményben a következőket kell feltüntetni:

-         

A gyermek nevét lakcímét

-         

Iskola/Kollégium nevét és osztályát

-         

Hányadik havi étkezési díj

A részletes tájékoztatót itt megtekinthetik. 

 

 

Projekthét és testvérvárosi kapcsolatok

2015. március 30 és április 1. között projektnapok lesznek iskolánkban, amelynek keretében a felső tagozatos diákok a hagyományoknak megfelelően Magyarország nagy tájegységeit dolgozzák fel adott szempontrendszer szerint, az elméleti ismeretanyagot vizuális megjelenítéssel, játékos formában sajátítják el. A programot összekötöttük a TÁMOP-3.3.14.B-14/1-2014-0038 azonosító számú "Testvériskolai kapcsolatok – Múlt és jelen két Vásárhelyen” című pályázat megvalósításával, melynek köszönhetően 15 torontálvásárhelyi tanulót látunk vendégül három pedagógus kíséretében. A két város diákjai és tanárai együtt töltenek három tartalmas napot, a közös programok, foglalkozások, kirándulások remélhetőleg még szorosabbá teszik a két Vásárhely közötti kapcsolatot, amelyet a "Határtalanul" programmal már megalapoztunk.

 

 

 

 

 

 


                          

2014.12.21. Ünnepi hangulatban

Betlehemezés az újvárosi református templomban

A hagyományoknak megfelelően ötödik évfolyamos diákjaink betlehemi játékkal igazi ünnepi hangulatot varázsoltak az újvárosi református templom falai közé. Szerepet kaptak a játékban a pásztorok, hírhozó angyalok, a három királyok és természetesen a történet "főszereplői", Mária és József. Az előadás alatt ügyesen felhasználták a templom adottságait, például a szószéket, ahonnan a szárnyas angyalok hirdették a megváltó világrajöttét. A karzaton az énekkar kapott helyet, de iskolánk tehetséges tanulói hangszeres játékukkal emelték az ünnep fényét. Karácsonyi ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Tóthné Kecskeméti Katalin, Tankerület vezető asszony.

2014.12.20. Egészségprojekt és adventi készülődés

2014. december 18 és 19. között iskolánk felső tagozatában a korábbi évekhez hasonlóan egészségprojektet tartottunk a délelőttök folyamán, amelynek keretében az egyes évfolyamok változatos témák közül választhattak, amelyek illeszkedtek az adott korosztály sajátosságaihoz, elvárásaihoz.

A feldolgozandó témák között szerepeltek a serdülőkor sajátosságai, az egészséges táplálkozás és ehhez kapcsolódóan érdekes résztémákkal is foglalkoztak, mint például a "Kóla", amelyet összekötöttek érdekes és tanulságos kísérletekkel.
  Szerda délután már megkezdődött a karácsonyi ünnepkörre hangolódás. Az adventi készülődést kézműves foglalkozásokon kívül házi süteménykóstolás és "karácsonyi örömzenélés" is szinesítette. A kézműveskedésbe igyekeztük bevonni a negyedik osztályos tanulókat is, akik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a foglalkozásokba.
Csütörtök délután az egészség témakörének feldolgozását folytattuk gyakorlatiasabb és játékosabb formában, amelyben nagy segítséget kaptunk a védőnőktől, akik állapotfelmérést tartottak, különleges gyógyhatású teákat kóstoltattak velünk és gyakorlati jó tanácsokkal láttak el bennünket.

2014.12.18. Generációk találkozása

Adventi készülődés a susáni olvasókörben

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 30 tanulója és kísérő tanáraik a  TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0070 "Ízelítő életünkből" című projekt keretében december 17-én, szerdán a Szabadság Olvasókörben adventi készülődéssel töltötték  a délutánt.

A rendezvényre az Olvasókörrel való partneri kapcsolat keretében került sor. A klauzálos tanulókat és a megjelent olvasóköri vendégeket a kör elnöke: Rostás Jánosné és a program szervezője: Gabnai Jánosné köszöntötte, majd Turbucz Liliána és Lantos Nikoletta 7. a osztályos tanulók szavalata hangzott el a közelgő ünnep jegyében.A hangulatos és jól sikerült délután nagyszerű ráhangolódást nyújtott a közelgő ünnepre. Szilágyiné Szabó Mónika vezényletével több helyszínen készíthettek a gyerekek és a megjelent vendégek ajándékot és karácsonyi dísztárgyakat.Nagyon népszerű volt a kézzel varrott szív formájú karácsonyfadísz, amely igen rövid idő alatt elkészült.  Kissé több időt igényelt a decoupage technikával készített festett üvegek előállítása, mely során szalvéta mintákat ragasztottak üvegekre és így nagyon szép, díszes és dekoratív tárgyat nyertek. Egy harmadik helyszínen karácsonyi díszdoboz készült kézi festéssel. A résztvevők próbára tehették kézügyességüket több területen, közben a háttérben végig hangulatos karácsonyi zene szólt.Az olvasókör tagjai teával és kaláccsal látták vendégül a munkába belemélyedt gyerekeket és felnőtteket és végül egy emlékezetes és hangulatos délutánt tölthettek együtt.

2014.11.03. Mentoráló intézmény lettünk

A Köznevelés az iskolában című kiemelt projekt keretében meghirdetett "Mentoráló intézményi működés kialakítására" című pályázat minősítése alapján a 2014/2015-ös tanévtől országosan 299 iskola nyerte el a Mentoráló intézmény címet, köztük Csongrád megyében 12 iskola, beleértve intézményünket, a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolát.

2014.10.28. Kirándulás Fegyvernekre

Iskolánk 30 tanulója és hat pedagógusa az őszi szünetben, október 27-28-án látogatott el Fegyvernekre, az Orczy Anna Általános Iskolába a -TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0070 "Ízelítő életünkből" című projekt keretében.
 A testvériskola színes programokkal fogadta a hódmezővásárhelyi vendégeket. Iskolánk tanulói lovaskocsival bejárták Fegyvernek városának nevezetességeit- az árpád-kori Csonka tornyot és a karizmatikus kegyhelyet, a Kálvária dombot-, majd közös sprotversennyel, népi játékokkal és kiadós vacsorával fűzték szorosabbra a két iskola közötti kapcsolatot.
 A második nap még több érdekességet tartogatott: bejárták a poroszlói Ökocentrumot, ahol testközelből megismerhették a Tisza-tó jellegzetes élővilágát, a körpanorámás kilátótoronyból végigpásztázták a környéket és a program zárásaként kipróbálhatták a Tutajos tó vízi játszóterén.

Oldalak