Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2019. június 20., csütörtök, Rafael

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mobil Alkalmazás

Klauzál Gábor Általános Iskola - alsó tagozat - Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.

Iskolai matematika verseny

 

Iskolánkban 2016. április 4-én rendeztük meg a matematikaversenyt a 2-4. évfolyamosok számára. A gyerekek nagy izgalommal várták, hogy megmérettessék magukat. A 2. osztályokból 12 tanuló, a 3. osztályokból 6 tanuló, míg a 4. osztályokból 5 tanuló indult a versenyen. A feladatlapot 60 percig írhatták a gyerekek, az eredményhirdetésre 2016. április 7-én került sor. Minden résztvevő tanuló emléklapot kapott, az I-III. helyezettek pedig egy oklevéllel és egy kis ajándékkal lettek gazdagabbak.

 

2. osztály

I. helyezett: Kiss Normann

II. helyezett: Sós Anita

III. helyezett: Nagy Aliz

 

3. osztály

I. helyezett: Kiss Regő Bendegúz

II. helyezett: Bán Márkó

III. helyezett: Sós Marcell

 

4. osztály

I. helyezett: Gera Angelika

II. helyezett: Tősér Szabina

III. helyezett: Oszlánczi Szabolcs

 

Minden évfolyamról az I. és II. helyezett tanuló fogja képviselni iskolánkat a városi versenyen, melyre 2016. április 13-án kerül sor.

Klauzál Gábor Általános Iskola - alsó tagozat - Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.

Versmondó verseny iskolai fordulója

 

2016. március 31-én rendezte meg a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor Utcai Telephelye két korcsoportban versmondó versenyét. Az 1.-2. osztályosok versenyében 20 fő, míg a 3.-4. osztályosok között 10 fő mutatta meg a zsűrinek tudását.

A gyerekeknek közel egy hónap állt rendelkezésre, hogy megtanulják a nekik legjobban tetsző verset. A zsűrit mindkét korcsoportban tanítók és a tantárgyat tanító felsős pedagógusok képviselték. Öröm volt hallgatni a tavaszt csalogató és állatokról szóló hangulatos költeményeket.

1.-2.-os korosztályban a legügyesebb szavaló Kiss Norman (2.a), 2. helyezett: Arany Patrik (1.a), harmadik Bába Vivien (2.c). Felkészítő tanáraik: Ungor Edina, Bacsa Zsolt és Szűcs Anita. Hallhattunk tavasz csalogató, focis, lányokról szóló verseket.  

A nagyobbak versenyét Kiss Regő Bendegúz (3.b) nyerte, második helyezett Borbás Gabriella (4.a) lett Nyerges Attila: A dolog című versével, míg a harmadik helyen Szabó Ágnes (4.b) tanuló végzett. Felkészítő tanáraik Hegedűs Erika, Pócs Andrea valamint Tatárné Kovács Marianna.

Április 6-án mindkét kategória legjobbjai a város legügyesebb versmondóival mérik össze tudásukat.

Klauzál Gábor Általános Iskola - alsó tagozat - Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.

Hagyomány őrzés az alsó tagozaton – Gergely járás

 

Március 21., 22. és 23-án iskolánk első osztályos tanulói iskolába csalogatták az óvodásokat.

A Gergely járás hagyományát felelevenítve népi mondókákat és dalokat adtak elő tanulóink a Klauzál, a Tornyai és a Nádor utcai óvodákban.

A műsor azt az időszakot eleveníti fel, mikor még nem volt kötelező iskolába járni, ezért a diákok toborozták a még nem iskolás gyerekeket. A diáktoborzást kiegészítette egy adománygyűjtés is, ahol kolbászt, szalonnát és egyéb finomságokat kéregettek a Gergely járók.

Az ovisok csillogó szemekkel üdvözölték az iskolásokat, hiszen tavaly még együtt játszottak az óvoda udvarán. Az óvó nénik mosolyogva simogatták a volt ovisaikat, s meghatódva hallgatták az előadásukat.  A műsor végén ajándékokkal és vendéglátással kedveskedtek az elsősöknek.

Programunk zárásaként a leendő elsős tanító nénik irányításával az óvodások, a szüleik  és az óvó nénik közös kézműveskedésen vettek részt az iskolánkban.

 

Miklós Szilvia

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

KIP, avagy új módszerek a tanítás mindennapjaiban

  Intézményünk a Komplex Instrukciós Programon keresztül egy teljesen új pedagógiai látásmódot sajátított el, amely a korábbi tanítási stratégiákat (például kooperatív technikák) nemcsak összegzi, hanem teljesen új szemlélettel ruházza fel. Pedagógusaink három napos továbbképzés keretében ismerték meg az új módszer alapjait olyan pedagógusok tolmácsolásában, akik már hosszú évek óta sikeresen alkalmazzák az úgynevezett KIP-módszert.

  A csoportmunkát, mint tanulásszervezési módszert iskolánk már régóta alkalmazza, de ennek előnyei mellett a gyakorlatban megmutatkoztak a nehézségei is. Munkánk során mi is azt tapasztaltuk, hogy a csoportok hatékony működését nagyban korlátozza az egyes tanulók egyéni attitűdje, képességei, ezért sokan háttérbe szorultak, míg mások folyamatosan a vezető szerepet töltöttek be. A csoportmunkák hátrányait igyekszik a KIP-módszer kiküszöbölni azáltal, hogy a csoportokban kiosztott egyéni szerepek folyamatosan cserélődnek, másrészt a közös feladatra egyéni feladatok épülnek, amelyet csak akkor tudnak megoldani a tanulók, ha tevékenyen részt vettek a csoportmunkában. Ez az óraszervezés természetesen a pedagógus részéről komoly előkészületeket igényel, leginkább rendszerező órákon érdemes használni, de bizonyos tananyagrészeknél érdekessé teheti az új anyag feldolgozását is.

  A KIP-módszer másik alapelve, hogy a csoportmunka „nyitott végű”feladatokon alapuljon, tehát ne konkrét, sematikus megoldási struktúrákat sugalljon, hanem olyan kreatív, többféle megoldási stratégiákat, amelyek megoldásához többféle képességre, kreatív ötletekre van szükség.

  A módszer alkalmazásának kezdő lépéseként felmértük az osztályok szociometriai hálózatát, amely megmutatja az gyerekek kapcsolati struktúráját, majd erre épülve állítjuk össze a tanulócsoportokat. A speciális órákat májustól alkalmazzák pedagógusaink, de a bevezető szakaszban igyekszünk betartani a fokozatosság elvét.

  Magát a módszert a helyőkeresztúri általános iskola dolgozta ki, ahol a szociális hátrányok és tanulási nehézségek leküzdésére szerettek volna találni egy új módszert, amely gyakorlati ismeretszerzésre helyezi a hangsúlyt, miközben a tanóra és a tanulás élményszerűvé válik. Azóta már több iskola is eredményesen használja ezt a technikát.   A program keretében egy ismert hazai telefonszolgáltató alapítványának támogatásával intézményünk 90 tablet-et kapott, amelynek használatával a csoportmunka feladatait még változatosabbá tehetjük.

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Mondd ki szépen!- angol szépkiejtési verseny

 

19. alkalommal rendezte meg intézményünk az angol nyelvű szépkiejtési versenyt 2016. március 21-én. Nagy hagyománnyal rendelkező versenyünkre az idén is sok általános iskolás jelentkezett, de csak az iskolák legjobbjai juthattak el a városi megmérettetésre.

  A versenyzőknek egy kötelező szöveget, valamint egy szabadon választott prózát kellett angolul minél értőbben felolvasni.

Az 5-6. korcsoportban 16, míg a 7-8. osztályos korcsoportban 15 résztvevő indult. Az idei év újítása volt, hogy a szabadon választott szövegek esetében a szervezők felállítottak egy maximumot: 1200 leütött karakternél nem lehettek hosszabbak a szövegek.

A zsűri az értékelésnél nem azt vette figyelembe, hogy a gyermek jó színészi adottságokkal rendelkezik, és előadja a szöveget, hanem ha az angol nyelv kiejtési szabályainak minél jobban megfelelve olvassa fel azt. A verseny rangját emeli, hogy anyanyelvi zsűritagot is hívtunk az ítészek közé, az amerikai Milton Diehl-t.
A zsűri kihangsúlyozta, hogy magas színvonalú és nagyon szoros volt az idei verseny.

Eredmények:

I. korosztály (5-6. osztályosok)

1. Faragó Réka, 6.o., Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanára: Csikósné Váradi Andrea

1. Wolf Eszter, 6.o., Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Somogyiné Varga Ibolya

2. Bozó Tamás, 6.o., Bethlen Gábor református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, felkészítő tanára: Jenei Erzsébet

2. Buzás Orsolya, 6.o., Szent István Általános Iskola, felkészítő tanára: Béresné Kotymán Erzsébet

3. Nagy Bence, 5.o., Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, felkészítő tanára: Kenéz Éva

II. korosztály (7-8. osztályosok)

1. Gálfi Botond, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Varga Boglárka

2. Bánfi Kata, Klauzál Gábor Általános Iskola - Gregus Máté Tagintézmény, felkészítő tanára: Kardos Nóra

3. Molnár Csilla, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Surányi Csilla

4. Kokovai Odett, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Varga Boglárka

 

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Sportos családi nap Hódmezővásárhelyen

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Víz világnapja- játékos formában

  Iskolánkban már hagyomány, hogy játékos vetélkedő formájában emlékezünk meg a Víz világnapjáról. Az idén kissé eltérő forgatókönyv szerint zajlott az osztályok közötti verseny. A tanórák közötti szünetekben az aulában felállított projektoros kivetítőn tekinthették meg a gyerekek azt a filmet, amely az egyéni feladatlap megoldásához szükséges információkat tartalmazta. Minden gyerek saját sorszámot kapott, amely az egyéni versenyhez és az osztályok közötti versenyhez is elengedhetetlen volt. A szünetekben számos vízzel kapcsolatos feladatot kellett a gyerekeknek megoldania, amelyeknek egy része tudományos jellegű volt, míg másik része inkább ügyességet, vagy kreativitást igényelt.

  A program alapelve az, hogy a tanulók gyakorlati feladatokon keresztül ismerjék meg a víz jelentőségét és ezáltal tudatossá váljon a környezetünk védelme, illetve a „zöld” gondolkodás.

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Mondd ki szépen!- angol szépkiejtési verseny

Iskolánk 19. alkalommal rendezte meg angol nyelvű szépkiejtési versenyét 2016. március 21-én.
Nagy hagyománnyal rendelkező versenyünkre az idén nagyon sokan jelentkeztek a város általános iskoláiból. A versenyzőknek egy kötelező szöveget, valamint egy szabadon választott prózát kellett angolul felolvasniuk, minél érthetőbben és minél szebb kiejtéssel. Az 5-6. korcsoportban 16, míg a 7-8. osztályos korcsoportban 15 résztvevő indult. Az idei év újítása volt, hogy a szabadon választott szövegek esetében a szervezők felállítottak egy maximumot: 1200 leütött karakternél nem lehettek hosszabbak a szövegek.

 A zsűri az értékelésnél nem a gyermek színészi képességeit, előadásmódját vette figyelemben, hanem hogy az angol nyelv kiejtési szabályainak megfelelően olvassa fel az adott szöveget. A verseny rangját emeli, hogy anyanyelvi zsűritagot is hívtunk az ítészek közé, az amerikai Milton Diehl-t.

 Minden résztvevőnek tudtunk  kis ajándékkal kedveskedni, a helyezettek pedig szép ajándékcsomagot vihettek haza az oklevelük mellé.
A zsűri az összegzésében kiemelte, hogy a verseny nagyon magas színvonalú volt és a döntést megnehezítette, hogy az idén nagyon magas színvonalú "előadásokat" hallhattak.

Eredmények:

I. korosztály (5-6. osztályosok)

1. Faragó Réka, 6.o., Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, felkészítő tanára: Csikósné Váradi Andrea

1. Wolf Eszter, 6.o., Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Somogyiné Varga Ibolya

2. Bozó Tamás, 6.o., Bethlen Gábor református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, felkészítő tanára: Jenei Erzsébet

2. Buzás Orsolya, 6.o., Szent István Általános Iskola, felkészítő tanára: Béresné Kotymán Erzsébet

3. Nagy Bence, 5.o., Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, felkészítő tanára: Kenéz Éva

II. korosztály (7-8. osztályosok)

1. Gálfi Botond, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Varga Boglárka

2. Bánfi Kata, Klauzál Gábor Általános Iskola - Gregus Máté Tagintézmény, felkészítő tanára: Kardos Nóra

3. Molnár Csilla, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Surányi Csilla

4. Kokovai Odett, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő tanára: Varga Boglárka

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Sportos családi nap Hódmezővásárhelyen

Klauzál Gábor Általános Iskola - felső tagozat - Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Tavaszköszöntő bál

2016 március 5-én intézményünk immár második alkalommal rendezte meg tavaszköszöntő bálját, amely idén a romantika témája köré rendeződött. Ehhez igazodva készítettük el a különleges dekorációt és ennek megfelelően igyekeztünk összeállítani a műsorrendet, amely ismét nagyon színvonalas és változatos műsorszámokat vonultatott fel.

  Az alsó tagozatos kisdiákok produkciói egy-egy híres musicalt elevenítettek fel változatos színpadképpel és mozgással. Szerepelt a repertoárban a Padlás, a Muzsika hangja és a „Fame” című musical egy-egy jellegzetes betétdala.

  A felső tagozatos diákok egy zumba-produkcióval nyitották meg a műsort, majd a dráma-szakkör tanulói egy tehetségkutató verseny paródiáját adták elő. Az énekkarosok Karl Orff „Tapsrondó” című szerzeményét „dobolták”el a közönségnek, majd az zömében ötödik és hatodik osztályosokból álló tánccsoport egy zenés-táncos egyveleggel mesélt el egy romantikus történetet.

  A produkciók hátterét digitális kivetítéssel biztosítottuk, amely nagy lehetőséget jelentett a különböző stílusú előadások hangulatának a megteremtéséhez. A báli műsor és a vacsora után retro hangulatú zenével, majd értékes nyereményeket felvonultató tombolahúzással igyekeztünk megkoronázni az estét, amely az előző évhez hasonlóan ismét remek hangulatban telt.

Oldalak