Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. május 19., vasárnap, Ivó, Milán

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

Alapítvány

Az alapítvány neve: Klauzál Gábor Általános Iskoláért Alapítvány
Alapítás éve: 1991
Az alapítvány típusa: 1998.-tól közhasznú
Az alapítvány székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. sz.
Tel/fax: 62-222-316
Számlaszáma: 10200184-28113270-00000000
Adószáma: 18454992-1-06

 

Az alapítvány célja:

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolába járó tanulók képességeinek sokoldalú, komplex kibontakoztatásához, különös tekintettel a nyelvoktatás, a testi- és zenei nevelés hatékonyabbá tételéhez szükséges anyagi háttér biztosítása.

Az alapítvány feladatai:

Feladatának tekinti a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának elősegítését, különös tekintettel az alábbiakra:

- a gyermekek nevelésének és oktatásának elősegítése, a fiatalság iskolán kívüli nevelése, a tehetséggondozás;
- az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek, az iskola felszereltségének javítása;
- az idegen nyelv tanulásának elősegítése;
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásához, megismertetéséhez, a helyi művelődési szokások gondozásához, gazdagításához anyagi háttér biztosítása;
- az ünnepek kultúrájának gondozása, ilyen célú rendezvények támogatása;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, hozzájárulva a szabadidős rendezvények költségeihez;
- kulturális tevékenységhez anyagi feltételek biztosítása;
- gyermek- és ifjúságvédelem;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ezen belül a nehéz körülmények között élő - jó tanuló diákok segítése, tanulók tankönyv és tanszervásárlásának támogatása;
- sporttevékenység elősegítése, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- környezet-, természet- és állatvédelem támogatása, osztálykirándulások költségeihez való hozzájárulás;
- együttműködve egészségvédő, szociális karitatív szervezetekkel, küzd a szenvedélybetegségek ellen, támogat betegségmegelőző, mentálhigiénés programokat.

Az alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve a három tagból álló kuratórium. A kuratórium az alapítvány képviselője.

Kuratórium tagjai:
Juhász-Nagy Istvánné kuratórium elnöke
Dezső Zsuzsanna
Ungor Edina

Az alapítvány bevételeiből támogatott tevékenységek:

2005: sport eszközök vásárlása és az iskola erdei iskolai programja

2006: számítástechnikai eszközök (laptop, digitális fényképezőgép, MP3-as lejátszó vásárlása

2007: iskolai udvar pormentesítése céljából térburkolat beszerzése, kerti padok, tanulói asztalok, székek, szekrény vásárlása.

2013: vakoló anyag, festék vásárlása

2014: lapscanner beszerzése, fényképezőgép vásárlása

2015: beépített szekrény, bútorok vásárlása

2016: a Nádor utcai Telephely aulájának felújítása

2023: A Nádor utcai Telephely udvari játékainak beszerzése

Minden tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása - KLAUZÁL DÍJ

A leendő első osztályosoknak megrendezésre kerülő beszoktató tábor.

Erdei iskola támogatása.

Versenyek támogatása.

 

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról