Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. július 22., hétfő, Magdolna

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

GyermekvédelemIntézményünkben az ifjúságvédelmi feladatokat Kis Klementina pedagógiai asszisztens látja el.

Fogadóóra: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 8-16 óráig (Klauzál utca 63.) tel: 62/222-316
                    

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. XXXI. törvény, valamint az ehhez kapcsolódó 15/1998. (IV. 30.) NM végrehajtási rendelet értelmében a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54.) biztosítja az

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet

Hódmezővásárhely Járás területén működő minden köznevelési intézményben, így a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolában is. E szolgáltatás legfőbb feladata segíteni a gyermek, tanuló beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségének teljesítését, az azt akadályozó tényezők feltárását, a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének kiszűrését. Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint az intézmény vezetésével szoros együttműködésben végzi feladatait. Ennek során a gyermek, szülő, vagy pedagógus megkeresésére egyéni beszélgetést, tanácsadást folytat, csoportfoglalkozásokat szervezhet, illetve közreműködik az iskolai prevenciós programok szervezésében, lebonyolításában.

Iskolai szociális segítő: Nagykovács Judit

Fogadóórája az iskolában: Nádor utcán: hétfő 14:00-15:30

                                           Klauzál utcán: csütörtökön 7:30-10:00

Elérhetősége: Tel.: 62/ 249 – 489 (Gyermekjóléti Központ)

                         E-mail: iskszocmunka@gmail.com


A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás is eleget tesz
az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak.

A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun

A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:
http://dolphinknight.com/hu/