Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. július 22., hétfő, Magdolna

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

Ökoiskola

Adventi készülődés újszerű köntösben

  A hagyományos egészségprojektünket a környezettudatosság és felelős, átgondolt táplálkozás és vásárlás témakörével egészítettük ki az idén, de ezeket a témákat minden osztályfőnök viszonylag rugalmasan, a lehető legváltozatosabban dolgozta fel az osztályával, a pótosztályfőnökök segítségével. A munka kézzelfogható eredményét,  a produktumokat, mint minden évben az iskola folyosójára is kihelyzetük, hogy egy éven keresztül ne csak díszítse, hanem további gondolkodásra is ösztönözze diákjainkat, illetve az iskolába ellátogató vendégeinket.

  A változatos délutáni programok nagyon sikeresek voltak, a védőnők közreműködésével sokan részt vettek az egészségügyi állapot felmérésen, a kézműves foglalkozásokon a negyedik osztályos kisdiákok szinte mindent kipróbáltak és gyönyörű kis ajándékokkal térhettek haza.

  Az utolsó napon, december 21-én került sor a karácsonyi ünnepségünkre, amely a  hagyományoknak megfelelően betlehemi játék köré épült, de most kiegészült egy új mozzanattal: a történet keretét egy időutazás adta.

Ünnepi készülődés és projektnapok a környezettudatosság jegyében

 Az idén kissé formabontó módon nem a hagyományos egészsésgprojektünk kerül megvalósításra, hanem a komplexebb szemléletet igénylő, az aktuális problémákat mélyebben elemző "Mit tehetünk a Földért táplálkozásunkkal?” c. projekt. 2016. december 19-20-án, két napon keresztül az osztályok természetesen évfolyamonként kissé eltérő tematikával fogják körüljárni a sokszínű témát,  érintve a környezettudatos "zöld", azaz eko-gondolkkodásmódot, a tudatos vásárlást és fogyasztási szokásokat.  Célunk, hogy a diákok figyelmét ráirányítsuk  arra, hogy az élelmiszeriparnak milyen hatása van a Földre, táplálkozási szokásainkra a saját és tágabb értelemben vett környezetünk "egészségére", egyensúlyára.

A korábbi évekhez hasonlóan hétfőn Egészségdélutánt rendezünk, amely során a védőnők bevonásával kerül sor széles körű egészségi állapot felmérérése: vércukormérés, izomerőmérés és vérnyomásmérés. A gyerekek számára Egészségkupát rendezünk a tornateremben, de lesz lehetőség gyümölcskóstolásra és az osztályok is megmérettetnek: versenybe szállhatnak a legízlésesebb karácsonyi asztal címért, ahol a legkreatívabb terítékek kerülnek értékelésre. A program hétfőn (december 19-én) délután 14 órakkor kezdődik és 16 óráig tart előre láthatólag.

SZERETETTEL VÁRUNK RENDEZVÉNYÜNNKRE MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐT!

Minden évben elmaradhatatlan programelem az Adventi délután, ahol változatos kézműves foglalkozásokkal várjuk nemcsak a felső tagozatos, hanem a negyedik osztályos kisdiákokat is!

 Az ünnepi programok zárásaként a hagyományoknak megfeleően az ötödik osztályos kisdiákok hagyományos betlehemi játékkal készülnek, amelyet az Újvárosi Református Templomban adnak elő december 21-én 10 órai kezdettel az énekkarosok közreműködésével.

A programra szeretettel várjuk a Szülőket is!

Kellemes ünnepeket kíván minden kedves Szülőnek a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola minden pedagógusa és dolgozója!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ismét Gyula adott otthont az erdei iskolának

2016. május 9. és 13. között ismét erdei iskolát szerveztünk elsősorban az ötödik évfolyamos kisdiákok számára. A helyszín már ismerős volt, mivel Gyula két évvel ezelőtt is otthont adott a történelmi és hagyományőrző tábornak.

  A téma idén változott, a középpontban a sport és a természet került, a két témát ügyesen integrálták a tábor programjába. Az idén először nagy szerepet kaptak az informatikai eszközök is. Az iskolai tabletekre telepített növény- és madárhatározó segítségével be tudták azonosítani a látottakat és további információkat is megtudhattak az adott élőlényről. Ezt az alkalmazást természetesen változatos feladatokba ágyazva használták a gyerekek.  Az egyik zárófeladat pedig az volt, hogy adott témában kellett néhány perces természetfilmet készíteniük.

  A sport is kreatív módon lett beépítve a mindennapokba, a tanösvény kiváló lehetőséget teremtett a tájékozódási futásra és az akadályversenyre, vagy az „erdei olimpiára”. A tábor ideje alatt a gyerekeknek lehetőségük volt pontokat szerezniük az egyes feladatok és a szobák rendjének vizsgálata során, amelyeket az erdei iskola végén nyereményekre váltahattak be.

  Természetesen vannak a gyulai erdei iskolának kihagyhatatlan elemei, mint például a kemencés lángos, a szalonnasütés és Gyula város nevezetességeinek, a várnak, vagy a Százéves Cukrászdának a meglátogatása. A korábbi évekhez hasonlóan a gyerekek és pedagógusok (Gabrovits Péter, Ugrai Edina, Vaits Zoltánné és Rácz Miklós) fáradtan, de számtalan élménnyel gazdagabban térhettek haza.  

 


Már három éve gyakorlatban ismerkednek a gyerekek a természettudományokkal

Az új kerettanterv lehetővé tette, hogy a természettudományos oktatást erősítsük a komplex ismereteket és gyakorlatot nyújtó természettudományos tantárgy bevezetésével. A biológia, kémia, földrajz, matematika és fizika tantárgyakat integráló tantárgy keretében az ismeretszerzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kísérletezésre, a tevékenykedtetésre. A gyerekek csoportban dolgoznak, segítik egymást a feladatok megoldásában. A tantárgy 5. osztálytól választható.  Nyílt tanítási órákon mutattuk be tevékenységünket a tanító néniknek, a 4.osztályos kisdiákoknak, szüleiknek és nagyszüleiknek.

Madarak és Fák napi természetismereti vetélkedő az alsó tagozaton

 

Madarak és Fák Napja Természetismereti vetékedő

 

Már hagyományként 2016. április 22-én a Föld Napján rendezte meg a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola a Madarak és Fák városi versenyét, ahol 3 fős alsó tagozatos tanulók csoportjai mérték össze tudásukat. A vetélkedő témája minden évben az év fája és madara. Az idén az év fájának a hajdanán szent faként tisztelt mezei szilt választotta az Országos Erdészeti Egyesület.  Az év madaraként a lakossági internetes szavazás eredményeként a haris győzedelmeskedett.

A versenyt az iskola igazgató helyettese Bucsai Ferencné nyitotta meg, az ő szavai után Ungor Edina munkaközösség vezető és szervező ismertette a verseny menetét.

A zsűri tagjai Kucsera Jánosné nyugdíjas pedagógus, Auoka- Szenti Helga jelenleg gyesen lévő pedagógus, valamint a Szegedi Tudományegyetem hallgatója voltak.

A gyerekeknek több hónap állt rendelkezésükre, hogy e két élőlényről a lehető legtöbb ismeretet begyűjtsék. Városunkból 11 csapat készült és jelent meg ezen a napon. Az előző évek tapasztalataiból okulva, az idén a csapatokat megfelezve két szálon zajlott a verseny. Minden állomáson két feladatot kellett megoldania a csapatoknak negyed óra alatt. Többek között villámkérdések, kakukktojás, keresztrejtvény, igaz-hamis, hibás szöveg javítása, madárhangok felismerése, totó, titkosírás, madárgyűrűzés teszt, és digitális táblán levő felismerési feladatok szerepeltek. Nagyon szervezett csapatmunka kellett ahhoz, hogy a csapat 15 perc alatt két gondolkodtató feladatsort is megoldjanak. Lelkesen, szépen dolgoztak a csoportok, s szűk másfél óra elteltével már a zsűri számolta a pontokat. Nagyon szoros volt a verseny, ez is igazolja, hogy minden csapat maximálisan felkészült. Volt, ahol 1 pont, illetve fél pont döntött a jobb helyezésről.

Az eredmények kihirdetése előtt elhangzott, hogy az első 5 csapat jut tovább május 6-án Algyőre a megyei versenyre. A helyezések a következőképpen alakultak:

1.      helyezett:  Szemüveges baglyok         121,5 pont

2.      helyezett:  Har-iskola                                     121 pont           (Klauzál Gábor Ált. Isk.)

3.      helyezett:  Sziles mosolyú harisok      120 pont 

4.      Természetgyógyászok                                    109 pont

5.      Természet kutatók                                          108 pont

További jó felkészülést és sok sikert kívánunk a továbbjutott csapatoknak!

 

Hódmezővásárhely, 2016. április 25.

 

                                                                                        Pócs Andrea

 


Víz világnapja- játékos formában

  Iskolánkban már hagyomány, hogy játékos vetélkedő formájában emlékezünk meg a Víz világnapjáról. Az idén kissé eltérő forgatókönyv szerint zajlott az osztályok közötti verseny. A tanórák közötti szünetekben az aulában felállított projektoros kivetítőn tekinthették meg a gyerekek azt a filmet, amely az egyéni feladatlap megoldásához szükséges információkat tartalmazta. Minden gyerek saját sorszámot kapott, amely az egyéni versenyhez és az osztályok közötti versenyhez is elengedhetetlen volt. A szünetekben számos vízzel kapcsolatos feladatot kellett a gyerekeknek megoldania, amelyeknek egy része tudományos jellegű volt, míg másik része inkább ügyességet, vagy kreativitást igényelt.

  A program alapelve az, hogy a tanulók gyakorlati feladatokon keresztül ismerjék meg a víz jelentőségét és ezáltal tudatossá váljon a környezetünk védelme, illetve a „zöld” gondolkodás.

Ünnepi készülődés az egészség jegyében

A hagyományoknak megfelelően egészségprojekttel és templomi ünnepséggel zártuk a 2015-ös évet. A felső tagozatban minden osztály a korcsoportjának megfelelő módon dolgozta fel az egészség témakörét tantárgyi keretek között. Ennek megfelelően az ötödik és hatodik évfolyamos diákok az egészséges táplálkozás jellemzőit taglalták, beleértve a tartósított és adalékanyagokban gazdag élelmiszerek (kóla) hátrányait, természetesen alternatívát és segítséget nyújtva a gyerekek számára a tápláló élelmiszerek tárházában. A felsőbb évfolyamokon az egészséget károsító tényezőket, rossz szokásokat is megbeszélték, lehetőséget nyújtva a konstruktív vitára, a problémák mélyebb átgondolására.   

  Délutánonként színes programokkal igyekeztünk még emlékezetesebbé tenni az ünnepvárás időszakát. Csütörtökön, december 17-én a védőnői szolgálattal együttműködve egészségdélutánt tartottunk, amelynek keretében a gyerekek lehetőséget kaptak tanácsadásra, állapotfelmérésre, különböző sporteszközök kipróbálására és együtt készítettek gyümölcssalátát a pedagógusokkal a védőnők által biztosított gyümölcsökből.

  Pénteken, december 18-án mindenki igyekezett különböző kézműves tevékenységekkel, finomságok készítésével ráhangolódni az ünnepekre, amelynek megkoronázásaként az Újvárosi Református Templomban tartottuk meg hagyományos ünnepségünket az ötödik osztályos kisdiákok és az énekkar közreműködésével.

Izgalmas projekthét a fény jegyében

Az őszi projekthét fő témája a fény volt az idén, hiszen a 2015-ös évet a "Fény évének" nyilvánították. Ennek jegyében próbáltuk meg minél változatosabban feldolgozni a témát, rengeteg gyakorlati tapasztalással, ismerettel bővítve. A gyerekek számára is világossá vált, hogy a fény témaköre mennyi izgalmat rejt, a fizikai kísérletek, bemutatók változatossá tették a projektet.

  A feladathoz nagy segítséget kaptunk, pedagógusaink valóságos ötlettárral támogatták a munkánkat, amelyekből válogathattunk. A témák felölelték a fénnyel kapcsolatos legtávolabbi területeket is: a naprendszer jellegzetességei, a látás fiziológiája, a világ az állatok szemszögéből, optikai csalódások tárháza, a napenergia, mint zöld energiaforrás, fényjelenségek a természetben- és még sorolhatnánk az izgalmas témaköröket, amelyeket feldolgoztunk a projekthét során. Igyekeztünk a gyakorlati tapasztalásra fektetni a hangsúlyt, kísérleteken (például lyukkamera) keresztül rávezetni őket a törvényszerűségekre.

  A hét során a tornateremben került felállításra egy mobil planetárium, amelynek érdekes előadásai felölelték a naprendszer kialakulásának történetét, a Földön megjelenő élet stádiumait és bolygónk jelenleg is megfigyelhető szépségeit. A hagyományoknak megfelelően ezen a héten került sor a "Zene világnapja" rendezvényünkre is, amelyen iskolánk diákjai pedagógusaik segítségével adtak elő színes repertoárt. Az idei tanévtől már az alsó tagozatban is megalakult az Énekkar, akik ezen a rendezvényen mutatkoztak be először. A hangszeres előadások megkoronázásaként a teljes énekkar és a pedagógusokból álló kórus együtt adta elő a különleges ír motívumokat felhasználó zeneszerző-énekesnő, Enya Fairytale (tündérmese) című számát, valóban varászlatos hangulatot teremtve a hallgatóság számára.

  Mint minden projekthetet, ezt is kiállítással zártuk, amelyen bemutatásra kerültek azok a produktumok, amelyek a héten készültek. Természetesen a téma a fény volt, de minden osztály rendkívül eltérő, izgalmas módon dolgozta fel és öntötte formába ezt a viszonylag elvont, de mindenképpen nehezen megfogható témát.

 


 

Tisztasági ügyelet

Intézményünk alsó és felső tagozatában is ügyeleti rendszert dolgoztunk ki a tisztaság fenntartására. Ennek keretében minden osztály heti váltásban gondoskodik a folyosók és az udvar tisztaságáról. A pedagógusok ellenőrzik az ügyeletesek munkáját és az az osztály, amely különösen jól látja el a feladatát plusz pontot kap az osztályok közötti éves pontversenyben, amelynek célja a szuperosztály cím elnyerése.

Az ügyeleti rendszernek köszönhetően a tisztaság fenntartása közös felelősséggé lesz, hiszen mindenki részt vesz a közös munkában, ezáltal személyiségformáló eszközzé válik, hiszen jobban becsülik azt a rendet, amelyet ők maguk tartanak fenn.

Kenutúra

2015 júniusában hagyományteremtő szándékkal szerveztünk egy kenutúrát, amelynek során a  Mindszent és Szeged közötti folyószakaszt kellett végigevezni a résztvevő tanulóknak és pedagógusoknak. Június 17-én reggel  a mindszenti strandon szálltak hajóba, de előtte szárazföldi eligazítás zajlott, majd vízben állva kellett elsajátítani az evezőlapát használatát. Az alapos felkészítés után vízre szálltak és elindultak lefelé a folyón. Háromszor álltak meg rövid pihenőkre, majd  délután kötöttek ki a szegedi „Sárga”  strandon. A majdnem 40 kilométeres túrát becsülettel végigevezték a gyerekek, holott gyakorlattal ezen a téren nem rendelkeztek. A program sikerét bizonyítja, hogy évről évre egyre több tanulónk szeretne részt venni iskolai kenutúrán.

Oldalak