Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. május 19., vasárnap, Ivó, Milán

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

TÁMOP 3.4.3

TÁMOP 3.4.3-08/02-2009-0021
"Hódtálentum - tehetséggondozás Hódmezővásárhelyen és kistérségében"


Pályázati feladatok, célkitűzések


Tehetséghét


Záró beszámoló


TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0021 azonosító számú


Hódtálentum- Tehetséggondozás Hódmezővásárhelyen és kistérségében című konzorciumi pályázat

 

Pályázaton elnyert támogatás : 18.383.332.-Ft

Pályázat megvalósítási időszak: 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31. 

Főkedvezményezett:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Szent István Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.

Tel./fax: 06-62/245-066e-mail: iskola@szentistvan.hodtav.hu

igazgató: Ménesi Sándor

Kedvezményezett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola
6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36,
Tel./fax: 06-62/245-877
e-mail: iskola@vargatamas.hodtav.hu
igazgató: Tóthné Kecskeméti Katalin

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. ,
Tel./fax: 06-62/222-316
e-mail: iskol@klauzalgabor.hodtav.hu
igazgató: Patócs Anikó

Projektmenedzser
: Bagi Lászlóné

Szakmai vezető:
Bucsai Ferencné

Pénzügyi vezető
: Dékány Éva

Az Európai Unió finanszírozásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím:
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Telefon:
(1) 273-4250
E-mail:
EUtamogatas@esza.hu

Telefon: 06 40 638 638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Wekerle Sándor Alapkezelő
Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon:
(1)301-3200
E-mail: info@wekerle.gov.hu


Pályázati feladatok, célkitűzések
 

        - A gyermekek között csoportos vizsgálatok elvégzése a tehetségesnek ítélt tanulók körében, továbbá a tehetséges gyermek személyiség- és képességstruktúrájának feltérképezése, ez alapján a fejlesztési területek körvonalazása. A felmérések a tehetség kiválasztás módját keresik a projekt sikeres megalapozásaként. A mérések elemzése, értékelése a további felhasználás sikerességének alapja, melyet szakemberek végeznek.

        - Pedagógusok 30 órás továbbképzése, elméleti módszertani felkészítése a tehetséggondozó programok kidolgozásához, a tehetséggondozó tevékenységek hatékony működtetése érdekében.

         - Megalakulnak az intézményi tehetséggondozó munkacsoportok, tagjai a megszerzett ismereteik, információik, tapasztalataik alapján kollegáikat mentorálják az intézményi szintű tehetséggondozó tevékenység sikeressége érdekében.

         - Tehetségpontokkal való kapcsolat kialakítása, a hálózatépítés megkezdése, Tehetségkuckóként" kapcsolattartás, kommunikációs csatornák kialakítása, szakmai munkacsoportok találkozóinak, konferenciák szervezése, kiadvány készítése. A projekt nyitó konferenciájával a nyilvánosság előtt is széles körben ismertté válik a konzorciumi program, s tudatosul a Tehetségpontok szerepe. A készülő kiadvány a projekt eredményeit, jó gyakorlatait adja közre. A projekt záró konferenciája már értékes tanulságokkal, szakmai anyaggal szolgál az érdeklődők számára.

        - A konzorciumi tagokkal közös szakmai műhely működtetése, melynek során olyan fejlesztési programok kidolgozására és kipróbálása kerül sor, mely tanulóink egyéni adottságainak, képességeinek felderítésére, a kallódó tehetségek felkarolására, kibontakoztatására épít, a legoptimálisabb pályaválasztást segíti, szükség esetén a tehetséges tanuló továbbadását koordinálja a megfelelő fejlesztés érdekében. Matematikai-logikai, Humán területek, Természetközelben valamint Informatikai Tálentumok témakörben kerülnek fejlesztési programok kimunkálásra a konzorciumi tagok iskoláiban azonos műveltségi területen dolgozó kollegák közreműködésével. A programok az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásának szakmai támaszai lesznek.A szakmai műhelyek esetmegbeszélő fórumok is, hiszen konkrét tapasztalatok elemzése vezethet szakmai továbblépésre, a szükséges korrekciók elvégzéséhez.

         - Regionális, városi szintű együttműködő hálózat fejlesztése. A konzorciumi munkacsoportok koordinálják a városi-kistérségi szakmai munkaközösségek tehetséggondozással, tanulmányi versenyek és tehetségfejlesztő programokkal kapcsolatos munkáját.A konzorcium iskolái hospitációs lehetőséget, nyílt tanítási napokat biztosítanak a jó gyakorlatok megosztására, tapasztalataikat, dokumentumaikat az intézményük honlapján közzéteszik.

         - Elsősorban aktivitásra épülő, módszertani sokszínűséggel korszerűsödő tanulmányi versenyek szakmai anyagának, értékelési rendszerének kidolgozása, megvalósítása. Az alábbi városi-kistérségi, illetve megyei versenyek valósulnak meg a konzorciumi partnerek szervezésében:

1.Időutazás városi-kistérségi történelem szaktárgyi verseny 5-8. osztályosoknak -kutatásra, forrásfeldolgozásra, interaktív tevékenységsorra épülve. Helyszínként és lebonyolítóként az eddigi szakmai együttműködések alapján a város muzeális intézményeit is bekapcsoljuk.

2.Angol szépkiejtési városi-kistérségi verseny 5-8. osztályosoknak, melybe bekapcsolódik az Amerikai Önkéntes Tanárok képviselete. A verseny nyelvi-kommunikációs tehetség mérésére alkalmas.

3.Természetközelben városi- kistérségi környezet-és természetismeretre épülő levelezős verseny 4-8. osztályosok részére, melynek döntője a Zöld Kapocs Oktatóközpont Tanösvényén döntő lebonyolításával zárul. A verseny tevékenységközpontú, forrásfeldolgozásra, interaktív tevékenységsorra épül.

4. Infománia - Városi-kistérségi Informatikai szaktárgyi verseny 5-8. osztályosok részére.Többfordulós, interaktív, csapat és egyéni verseny.

5. (3 db) Városi-kistérségi Platán matematikaverseny1-4., 5-8. osztályosok részére, illetve megyei matematika-verseny.- A tehetségek felismerése és felkarolása érdekében partneri viszony kialakítása a szülőkkel, "szülői kerekasztal" működtetése intézményi és konzorciumi szinten. Tájékoztató és problémafeltáró fórum, a tehetséggondozással kapcsolatos előadások programjai segítik a kiemelkedő tehetségű szülők együttműködését a programmal. 

Nyitó rendezvények

A nyitó konferencia meghívója itt tekinthető meg.A nyitó konferencia előadása (ppt) 
A megnyitórolt készült cikk megtekinthető a promenad.hu oldalon 
(http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=81902)Tehetséghét

Médiavisszhang:

http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=96895

http://www.vasarhelyihirek.hu/sokszinu_tehetsegek

http://deliszo.hu/2011/06/golyalabasok-es-etiop-lovasok-az-emlekpontban/Záró beszámoló

A pályázat 3 intézmény konzorciumi összefogásában, szakmai együttműködésében valósult meg.Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Szent István Általános Iskolája konzorciumvezetőként koordinálta intézménye, valamint a Varga Tamás Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda pályázathoz tartozó szakmai munkáját.
Az intézmények közötti együttműködést a projekt időtartamára kidolgozott cselekvési és ütemterv alapján szerveztük és működtettük. Intézményenként 6 pedagógus, projektszinten 18 fő vett részt megvalósítóként a pályázatban. Minden pedagógus saját intézményében tehetségkört működtet havi 5 óra időtartamban.
Kialakítottuk az intézményi és az intézményközi munkacsoportokat, melyek egyben esetelemzőmunkacsoportként is működtek.
Előkészítettük az iskola arculatának megfelelő egyéni fejlesztési
programot, s az iskolakezdéssel a tehetségkörök működése is megkezdődött a tehetséggondozásba bevont -156 tanuló különböző mélységű mérésével, értékelésével egy időben. 2010. október 5-én szakmai bemutató és műhelyfoglalkozást, valamint nyitókonferenciát szerveztünk.
A bemutató- és műhelyfoglalkozásra ezen a napon délelőtt a Szent István Általános Iskolába hívtuk az érdeklődőket, ahol az Utazás a víz körül - komplex tehetséggondozás 6-7. osztályosoknak című foglalkozáson, majd az ezt követő - a tehetséggondozás aktuális kérdéseit érintő szakmai konzultáción vettek részt a konzorciumi intézmények és a programra jelentkező kollégák.
A délutáni nyitó konferencia helyszíne a Mozaik Kamaraterem volt, ahol fogadni tudtuk előadásainkra az előzetes regisztrációval jelentkező mintegy 150 főt. A konferencián a projektmenedzser ismertette a pályázat legfontosabb elemeit és célkitűzéseit, bemutatkoztak a konzorciumi intézmények szakmai-innovációs tevékenységükkel, pályázati feladatvállalásukkal. Előadásokat hallottak pedagógus vendégeink Tehetséges pedagógus, tehetséges gyerek - Sarokpontok címmel Székely Zsuzsanna tehetségfejlesztő szakpedagógus, országos szakértőtől, valamint Tehetség ígérettől a megvalósult tehetségig címmel Dr. Dávid Imre egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezető-helyettese előadásában. 2011. márciusában a bevont pedagógusok( 18 fő) 30 órás Géniusz továbbképzésen vett részt a Debreceni Egyetem szervezésében Tehetség és szociális környezet, Tehetség és kreativitás, Komplex programok az iskolai tehetséggondozásban témakörben. A beszámolási időszak alatt az intézmények - ahogy előző időszakban is - szülő fórumokat tartottak a tehetséggondozásba bevont tanulók szüleinek. Márciusban intézményenként találkoztak a szülők a mérésekben közreműködő pszichológusokkal, a tehetséggondozó pedagógusokkal, júniusban pedig egy összevont szülői kerekasztal összehívására került sor, ahol a 3 intézmény szülői közössége elődadást hallgathatott meg, illetve konzultálhattak pedagógusainkkal, pszichológusokkal.
Az intézményközi munkacsoportok a projekt által szervezett tanulmányi versenyeket szervezte, koordinálta,lebonyolította, eredményeit közzé tette. 7 tanulmányi verseny megrendezésére került sor Hódmezővásárhelyen és kistérségében e program keretében: többfordulós versenyekként valósult meg a Természettudományi levelezőverseny és fotópályázat (4-8. osztályosoknak, fotópályázat korhatár nélkül), az"Infománia" informatikaverseny (5-8. osztályosoknak), az Angol szépkiejtési- és levelezős verseny (5-8.osztályosoknak), az Időutazás történelmi verseny (5-8. osztályosoknak). A Nagy Platán matematikaversenyt (felső tagozatosoknak), Kis Platán matematikaversenyt (2-3-4. évfolyamosoknak), és a 4. osztályosok Platán
megyei matematikaversenyét is projektünk támogatta szervezési, lebonyolítási költségekkel, jutalmazással. A konzorciumvezető Szent István Általános Iskola felkerült a Magyar Géniusz Portál Tehetségtérképére, adatokat gyűjtött és szolgáltatott a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének a programba bevont és a Magyar Géniusz Programba bekapcsolódó tanulókról, szülőkről. A beszámolási időszakban konzorciumunk 4 alkalommal szervezett területi szakmai műhelyt bemutató foglalkozással: Tehetséggondozás alkotólégkörben, Tehetséggondozás az egyéni foglalkozásokon, Tehetséggondozás szorobánnal, A zene, tánc szerepe a tehetséggondozásban címmel. 6 alkalommal látogattunk el Tehetségpontokba hálózatépítés céljából:ellátogattunk a helyi Kertvárosi Katolikus Általános Iskolába, 2 alkalommal jártunk Kőrösladányban, egy alkalommal Szarvason, Pécsen és Békéscsabán. Júniusban Tehetséghét címmel rendezvénysorozatot szerveztünk kiállítással, ünnepélyes eredményhirdetéssel, interaktív foglalkozásokkal, zárókonferenciával, ahol előadónk Kormos Dénes volt. A rendezvény a Magyar Géniusz Program társszervezésében valósult meg, programja a Géniusz Portálon is elérhető volt. A rendezvényekről a helyi televízió, rádió (Rádió 7), a Délmagyar, a Vásárhelyi Hírek és a Promenád internetes portál rendszeresen beszámolt. 

Záró kiadvány

Zöldpont térkép