Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. május 19., vasárnap, Ivó, Milán

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

TÁMOP 3.4.2

TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0013 azonosító számú

"Lépcsőről lépcsőre" című pályázat


Főpályázó

Klauzál Gábor Általános Iskola (6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63.)

Konzorciumi partnerek

Exner Leó Óvoda (6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 23.)

HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény (6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1.)

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola (6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.)

Elnyert támogatás összege: 29.438.828 Ft

A projekt időtartama: 2012. szeptember 1. - 2013. november 30.

Projektmenedzser   

Patócs Anikó

Projekt asszisztens

Farkas Zsuzsanna

Szakmai vezető

  Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó

Projektünk célja, hogy a konzorcium alkalmassá váljon a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelésére. Újuljon meg az iskolák pedagógiai gyakorlata, valósuljon meg a különböző képességű és tanulási szükségletű gyermekekhez való alkalmazkodás. Feladatunk, hogy az eltérő képességű gyermekek megtalálják helyűket a munkaerő-piacon. Ennek egyik feltétele, hogy a különböző intézménytípusokba átvezessük az SNI tanulókat, pályaorientációs programokat szervezzünk.

Pályázati tevékenység

Program

Időpont

Menedzsment-képzés

Coaching gyakorlati módszertana közoktatási intézmények vezetői részére, - a professzionális szakmai kompetenciafejlesztés és a hatékony együttműködés érdekében

2013. február 13-15.

Pedagógus-továbbképzések

SNI képzés

2013. február 20-22.

MÁS-KÉP multikulturális-interkulturális oktatás a közoktatási intézményekben

2013. március 6-8.

Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés: a szervezeti kultúra és környezet átalakítása

2013. április 18-20.

Pályaválasztás, pályaorientáció a közoktatásban

2013. szeptember

Differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei (az egyik pályaválasztási képzés helyett)

2013. szeptember

Pályázati tevékenység

Program

Időpont

Diákok inklúzív szemléletének kialakulása, attitűdformáló workshop

A diákok szemléletmódját formáló rendezvények

2012. december - 2013. május vége

Új szereplők bevonása, szülői műhelyek program megvalósítása (5 alkalommal)

Civil szereplők és a szülői munkaközösség bevonásával megtartott rendezvények

(tájékoztatók, fórumok)

2013. január -2013. október vége

Hálózati együttműködések workshop

Egyéni átvezetési tervek elkészítését szolgáló rendezvények

2013. január - 2013. október vége

Jó gyakorlat adaptáció

Az SNI tanulók integrált nevelését szolgáló jó gyakorlat adaptálása - hospitálás, műhelyfoglalkozások

2013. szeptember -november vége