Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. július 22., hétfő, Magdolna

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

IPR

 Pályaorientáció

 


PÁLYAORIENTÁCIÓS  FEJLESZTŐ/SZOLGÁLTATÓ MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE

TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, "Nyitott kapcsolatok!" című projekt

Az állomány megnyitásához kattintson ide! (pdf)

Tipp: Előfordulhat, hogy dupla csúszka van a megnyitott állomány ablakának jobb oldalán.
Használja mindkettőt a lapozáshoz!

 

 

 


Multikulti
MULTIKULTURÁLIS FEJLESZTŐ/SZOLGÁLTATÓ MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE
TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, "Nyitott kapcsolatok!" című projekt

Az állomány megnyitásához kattintson ide! (pdf)

Tipp: Előfordulhat, hogy dupla csúszka van a megnyitott állomány ablakának jobb oldalán.
Használja mindkettőt a lapozáshoz!

 

 Óvoda-iskola átmenet

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTŐ/SZOLGÁLTATÓ MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE

TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, "Nyitott kapcsolatok" című projekt

Az állomány megnyitásához kattintson ide! (pdf)

Tipp: Előfordulhat, hogy dupla csúszka van a megnyitott állomány ablakának bal oldalán.
Használja mindkettőt a lapozáshoz!
 
 

 

IKCS

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE

TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, "Nyitott kapcsolatok!" című projekt

Az állomány megnyitásához kattintson ide! (pdf)

Tipp: Előfordulhat, hogy dupla csúszka van a megnyitott állomány ablakának bal oldalán.
Használja mindkettőt a lapozáshoz!
 
 

 Események

Budapesten voltunk

A HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda a TÁMOP 3.3.3 "Nyitott kapcsolatok" nyertes pályázatának keretében 2010. október 16-án (szombaton) kirándulást szervezett Budapestre, a Tropicariumba és  a Mezőgazdasági Múzeumba

 

A tropicarium bejárata
Buda, Campona

Ezen a programon részt vettek az iskola szülői közösségének tagjai (35 fő), a Visszhang utcai Olvasókör vezetője és vezetőségi tagjai, valamint néhány pedagógus, akik a  pályázati projekt megszervezését és lebonyolítását lehetővé tették.

A hangulatos kiránduláson lehetőségünk volt megtekinteni az óceánok, az esőerdők titkokat rejtő növény- és állatvilágát.

Ízletes ebéd után a Mezőgazdasági Múzeumban "Sivatagi show" részesei lehettünk. Mi is gyerekeknek érezhettük magunkat, hiszen egy érdekes, interaktív játék során "megfáradtan" kiérve a sivatagból, ajándékokkal gazdagodtunk: mindenki kapott olvasnivalót, magazinokat.

A múzeum gazdag kiállítási anyagából megtudhattuk, hogyan éltek elődeink, ill. halászati, vadászati eszközöket is láthattunk.

 

A mezőgazdasági múzeum Vajdahunyad várának
"kicsinyített" másolatában található
Budapest, Városliget

 
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a partneri kapcsolatok ápolására, mind a szülők, mind a civil szervezetek vonatkozásában, egyben minden partner kifejezte további együttműködési szándékát.

Az utazás kellemesen, jó hangulatban telt.

Reméljük a jövőben is lesz alkalom hasonló eseményen részt venni.

 

A képek a kirándulásról megtalálhatóak a TÁMOP 3.3.3 menün belül a galéria feliratnál.

 


ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest,
Váci út 45. "C" épület
Telefon: (1) 273-4250
E-mail
:EUtamogatas@esza.hu

Telefon

: 06 40 638 638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Wekerle Sándor Alapkezelő
Cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: (1)301-3200
E-mail: info@wekerle.gov.hu


TÁMOP 3.3.3-08/1-2009-0012 azonosítószámú, "Nyitott kapcsolatok" című projekt

Az Európai Unió által finanszírozott projekt.

 

 

A projekt megvalósításának időtartama: 2010. január 1. - 2011. június 30.
Pályázaton elnyert támogatás:
29 582 783,-Ft
Projektmenedzser: Patócs Anikó
Pénzügyi vezető: Molnárné Koncz Regina

 
A szakmai munka vezetői:

HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda

Vezető tanár: Bucsai Ferencné

Óvodai intézményegység

Molnárné Dobsa Magdolna

Aranyossy Ágoston Egységes Módszertani Központ

Szabó Gáborné

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Molnár Edit Katalin
Fejes József Balázs

A projektet megvalósítók:

Főkedvezményezett:

HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál  u. 63.

Konzorciumi partnerek:

HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegység

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 23.

Aranyossy Ágoston Egységes Módszertani Központ

6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5.

Szegedi Tudományegyetem

Szeged 6720 Dugonics tér 13.

 Projekt célja:

Célunk, hogy intézményünk része legyen egy olyan közoktatási hálózatnak, mely lehetőséget nyújt a hálózati tanulásra, hospitációkat, szakmai műhelyeket szervez annak érdekében, hogy a hhh tanulók integrált nevelését szolgáló módszertani kultúra széles körben tudjon elterjedni.

Ennek érdekében célunk integrációs pedagógiai programunk folyamatos fejlesztése, a  partnereinkkel kialakított együttműködés fenntartása, tökéletesítése. Olyan fejlesztési bázis kialakítására törekszünk, mely lehetőséget ad arra, hogy a már kialakított jó gyakorlataink mellett további jó gyakorlatok adaptálásával regionálisan és országosan is segítsük a minőségi oktatás kialakítását, az esélyegyenlőség megteremtését. Célunk még, hogy a pedagógusképző felsőoktatási intézmények hallgatói számára integrációs gyakorló hely legyünk. Részesei kívánunk lenni annak a horizontális hálózatnak, mely segíti a különböző pedagógiai fejlesztések összekapcsolódását. Ennek érdekében nevelőtestületünk felkészül a szakmai szolgáltatóvá válásra, kialakítja azokat a kommunikációs készségeket, mely segíti a mentorálás, a szakértői szolgáltatás, a szakmai tanácsadás magas színvonalú biztosítását.

 
Projekt célcsoportja:

A projekt közvetlen haszonélvezői: a pedagógusok (az iskola, a konzorciumi partnereink, valamint a referencia intézmény szolgáltatásait igénybevevő pedagógusok)
Közvetett haszonélvezők: Pedagógushallgatók; iskola tanulói (kiemelten a HHH tanulók), a konzorciumi partnerünk óvodásai az ?ovisuli? programban részt vevő gyerekek; szülők; intézmények, szakmai partnerek; a fenntartó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás.
IPR munkaközösség

Éves munkaterv

2010/2011 tanév

 

A bemutató megnyitásához kattintson ide!
(PowerPoint prezentáció; 1MB)


Munkaközösség vezető:

Miklós Anikó

A munkaközösség tagjai

Pálné Molnár Csilla

Bucsai Ferencné

Kitűzött célok:

 • az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése és oktatása
 • a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése (felzárkóztatás, tehetséggondozás)
 • a gyermekek munkakultúrájának megalapozása
 • pozitív élmények adása
 • tervszerű és szervezett eredményes munkavégzés
 • társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása
 • továbbtanulási mutatók javítása
 • kompetencia mérések eredményeinek folyamatos javítása
 • szociális és életviteli kompetencia fejlesztése
 • pályaorientáció
 • partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel, együttműködés a partnerintézményekkel
 • a tanulók személyiségének megismerése és fejlesztése
 • közösségfejlesztés
 • kidolgozott jó gyakorlat megvalósítása és megismertetése más intézményekkel

Sikerkritériumok:

 • pozitív irányú elmozdulást mutató kompetencia mérések
 • megteremtjük a versenyképes, innovatív munkaerőképzés alapjait
 • nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma
 • nő az érettségit adó középiskolába tovább tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma
 • ha a családi és iskolai környezet elégedettséget mutat
 • ha partnereink elégedettséget mutatnak

Feladataink

Szükséges
erőforrás

Felelős

Siker-
kritérium

Ellenőrzési pontok, határidők

Produktum

Új osztályok kialakítása Osztályok névsora,
az új tanulók adminisztratív számbavétele
Igazgató, igazgató-helyettes tagintézmény-vezető Tanulói érdekeket figyelembe tudjuk venni és a törvényi előírásnak megfelelően alakítjuk az osztályokat Jegyzői nyilatkozatoknak megfelelően történik az osztályok kialakítása
2010. augusztus vége
Osztály-
névsorok.
A
munkaközösség munkatervének megbeszélése,
elfogadása
Munkaközösség IPR mk.vezetője A csoport elfogadja a munkatervet 2010. szeptember 10. Munkaterv
Intézményi környezeti
csoport éves
feladatainak
összeállítása
IKCS tagjai Intézmény-
vezető
A törvényi előírásoknak megfelelően történjen a kiválasztás 2010. szeptember 10. IKCS munkaterv
Órarendek kialakítása Fejlesztőpedagó-
gusok
Igazgató, igazgató-helyettes, tagintézmény-vezető Ha minden rászoruló tanulónak biztosítani tudjuk a neki megfelelő fejlesztést. Fejlesztő pedagógusok órarendje és beosztása
2010. szeptember 1.
Fejlesztő-
pedagógus egyéni haladási naplója.
Munkarend kialakítása Gyermek és ifjúságvédelmi
felelősök
Igazgató
tagintézmény-vezető
A felmerülő problémák hatékony megoldása személyre szabottan. Fogadó órák (heti 1 alkalom) Munkaterv, feljegyzés
Éves munkatervek elkészítése Iskola pedagógusai

Igazgató
tagintézmény-vezető
IPR mk.vezetője

Ha minden pedagógus munkatervében kiemelt helyen megjelenik az integrációs munka Munkatervek
2010. szeptember 6.
Beépül a szakmai munkába. Közös munka a mentorokkal.
A HHH tanulók
számbavétele, iskolai elindulásuk figyelemmel kísérése.
Jegyzői kimutatás Ifjúságvédelmi
felelősök,
Minden HHH-s tanuló kiemelt figyelemben részesül. Tanulói-mentori napló folyamatos vezetése
2010. szeptember 1-től
Tanulói nyilvántartás
Mentori munka
működtetése
Mentorok Igazgató,
tagintézmény-vezető
IPR mk.vezetője
Ha tanulóink szívesen veszik az általunk nyújtott segítséget Mentori napló vezetése. Háromhavonta történő értékelés
Három havonta
kötelező értékelés
Mentorok,

ifjúságvédelmi
felelősök, fejlesztő-
pedagógusok

IPR mk.vezetője Ha a szülői részvétel aránya nem mutat csökkenő tendenciát. Mentori napló folyamatos vezetése

1. 2010. november vége
2. 2011. február vége
3. 2011. május vége

Mentori napló
Iskolai étkezésben
részesülők
és nem étkezők
figyelemmel kísérése
Adminisztrátor, osztályfőnökök Ifjúságvédelmi felelősök Ha mindenki megkapja a neki járó kedvezmény, illetve a rászorulóknak segítséget tudunk nyújtani. Étkezési nyilvántartás

Minden hónap vége, esetleges probléma esetén aktuálisan

Havonta történő kimutatás
Az
iskolai buszt
igénybevevők utazásának figyelemmel kísérése
Osztályfőnökök
és a szülők
konzultációja
Igazgató,

tagintézmény-
vezető

Ha az utazás és az iskolába érkezés nem jelent megterhelést a tanulóknak. Szülők nyilatkozata az osztályfőnöknek

2010. szeptember 1.

Feljegyzések a találkozásokról
Az IPD
(Időszerű
problémák
délutánja)
működtetése
Felkészült osztályfőnökök IPR
mk.vezetője
Ha szakmai alapossággal értékeljük tanulóinkat és a fejlesztés útját is meghatározzuk. Osztályfőnöki összefoglalás az éves munkaterv alapján.

Iskola

2010. október (5.o.)
2010. november (1.o.)
2010. december (6.o.)
2011. január (2.o.)
2011. február (7.o.)
2011. március (8.o és 3.o.)
2011. április (4.o.)

Osztályfőnöki feljegyzés
Eset
megbeszélések
Osztályfőnök és az osztályban tanítók Iskola-
pszichológus
Szakmai alkalmasság alapján elemezzük tanulóinkat. 2010. októbertől indítva minden hónapban Osztályfőnöki feljegyzés
Mindennapos
testnevelés megvalósítása.
Testnevelők Igazgató,
tagintézmény-
vezető
Ha megvalósítjuk, hogy mindenki érdeklődésének és képességének megfelelő testmozgást válasszon és biztosítva legyen a mindennapi mozgás Megtartott foglalkozások Naplók
HHH tanulók mérése, eredmények összegzése

Matematika,
magyar szakos
és fejlesztő
pedagógusok

IPR
mk. vezetője
Ha a tanulók eredményei folyamatosan javulnak. 2010. szeptember 30.
2010. január 15.
2010. május 30.

Mérések anyaga, feljegyzés az eredményekről
DIFER mérések Fejlesztő pedagógusok Igazgató Ha minden tanuló optimum szintre kerül 2010. szeptember 30. DIFER mérés kiértékelése
Útravaló

Út a középiskolába pályázat folytatása

Pályázat kiírása
és sikeres pályáztatás
Igazgató,

ifjúságvédelmi
felelős

Ha a meglévő nyolcadikos tanulók mellé még 7. osztályos tanulókat is sikerül pályáztatnunk. A pályázati kiírásnak megfelelő határidőn belül elkészítjük

2010. szeptember 30.

Pályázati űrlapok és útravalós dokumentumok
Tehetség-
gondozás
Minden pedagógus Igazgató Az egyes tantárgyakból kiemelkedő teljesítményű tanulók motiválása, személyiség fejlesztése. A tanuló egyéni tehetségének intenzív kibontakoztatása és az egyéni differenciálás megvalósítása
Egész évben folyamatos
Versenyek eredményei, feljegyzések
Szociális modul beépítése a mindennapi munkába Minden pedagógus Igazgató Ha sikerül a tanulók érdeklődését felkelteni. 2010. I. félév Beszámoló, napló
Életpálya modul beépítése a mindennapi munkába Minden pedagógus Igazgató Ha sikerül a tanulók érdeklődését felkelteni 2010. II. félév Beszámoló, napló
Projekt napok szervezése Minden pedagógus Igazgató Ha a tervezett programok teljesültek és a résztvevők jól érezték magukat. 2010. október

2010. december

2011. március

A projekteken elkészített produktumok, beszámoló
Városi IPR munkaközösség munkájába való bekapcsolódás IPR mk tagjai

Igazgató,
igazgató-
helyettes,

IPR mk.vezetője
tagintézmény-
vezető

Ha munkánkkal a városi IPR munkát segítjük és az ott hallottakkal pedig az iskolánk munkáját előbbre visszük Közös dokumentáció Feljegyzések készítése
Kapcsolattartás az óvodai csoportokkal Tanítók Alsós tanítók Ha rendszeressé válik a kapcsolat és az óvodás szülők szívesen vesznek részt iskolai foglalkozáson. Az iskolai fejlesztő pedagógus segíti a gyerekek bemérését. Az egyes foglalkozások látogatottsága Feljegyzések készítése
Tagintézmény-vezető együttműködés az ovisuli kísérleti fejlesztőcsoporttal Ovisuli
munkacsoport
tagjai
Igazgató,
tagintézmény-
vezető
Ha bekapcsolódnak az iskola életébe, rendszeressé válik a kapcsolat. Elégedett szülők, eredményes mérési mutatók. Feljegyzés készítése
Kapcsolattartás a középiskolákkal. 7-8. osztályos osztályfőnökök Igazgató Beiskolázáskor jelzéssel vagyunk a tanulók esetleges problémáiról illetve a középiskola jelzéssel van az elért eredményekről

Középiskolai értesítés.

Jelentkezési lap mellé az esetleges fontosnak vélt feljegyzések elkészítése.

Feljegyzés

Továbbtanulási jelentkezési lapok

Együttműködés a szülői házzal Minden pedagógus IPR vezető Ha a szülők bátran megkeresnek problémáikkal bennünket. Jelenléti ívek. Fogadó órák feljegyzései. Jelenléti ívek
Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal Gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelősök
Igazgató, , ifjúságvédelmi tagintézmény-
vezető felelősök
Ha a tanulók helyzetén tudunk könnyíteni és ez által a család életét is valamelyest befolyásolhatjuk. Esetmegbeszélési feljegyzés készítése. Jegyzőkönyv
Együttműködés a szak-
szolgálatokkal
Pedagógusok,
fejlesztő pedagógus
Igazgató, tagintézmény-
vezető
Ha időben felismerjük, hogy kinek milyen segítséget kell nyújtani és ezt a segítséget meg is kapják az iskolában. Szakértői vélemények alapján differenciált foglalkozások szervezése A differenciált foglalkozások dokumentálása
Önképzés IPR mcs. tagjai IPR vezető Ha a munkaközösség minden tagja az adott tanévben elolvas legalább egy, a munkájához kapcsolódó szakirodalmat.

Rövid szóbeli beszámoló

Tanév vége

Feljegyzés
Éves munka értékelése IPR mcs. tagjai IPR vezető Ha a munkatervben előre meghatározott céljaink és feladataink teljesülnek. Tanév vége Feljegyzés