Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. május 19., vasárnap, Ivó, Milán

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

TÁMOP 3.1.4. pályázat

TÁMOP 3.1.4. pályázat

 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth Tér 1.
Postafiók: 23.
Telefon: (62) 530-100/252 Fax: (62) 530-185

Letölthető anyagjaink (PowerPoint állományok):

Tanulói laptop használata tanítási órákon

Projectpedagógia alkalmazása az integrációs gyakorlatban

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által a TÁMOP 3.1.4 "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" pályázati kiírásra benyújtott "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben" című pályázatának megvalósítására 50 Milló forint támogatást nyert.

A pályázat TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számot kapta.

A projekt megvalósításának kezdete 2009. május 13. és a befejezése 2010. augusztus 31.

 

Megvalósítás helyszínei: H.T.K.T. Klauzál Gábor Általános Iskola és H.T.K.T. Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Tagintézmény mindkét feladatellátási hely 25-25 milló forint támogatást nyert, melyet a feladatellátási helyek között nem lehet átcsoportosítani.

A pályázat alapvető célja: A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.A pályázat további célja: a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.Részcélok: - kompetencia alapú oktatás elterjesztése-szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása-digitális írástudás elterjesztése

Projektmenedzsment:

Projektmenedzser: Juhász-Nagy Istvánné

Szakmai vezetők a Klauzál Gábor Ált. Isk. feladatellátási helyen Rácz Jánosné, Nádor Utcai Tagintézmény feladatellátási helyen Gärtner Erika. A projektmenedzser munkáját közvetlenül segíti Miklós Anikó projektasszisztens. A Klauzál Gábor Ált. Isk. feladatellátási helyen az IKT asszisztensnek Rácz Miklós, míg a Nádor utcai Tagintézmény feladatellátási helyre Tatárné Kovács Marianna kapott felkérést.

 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben

Megvalósítók

Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor Utcai Tagintézmény
Szövegértés ,, A" Baricsa Enikő 5. a Szövegértés

,,A''

Tatárné Kovács Marianna 2. a
Matematika ,,A" Mucsiné Ötvös Anikó 7. a Matematika ,,A" Ungor Edina 2. b
Matematika ,,B" (szövegértésben) Horváth Bálintné 6. c/1 Matematika ,,B"
(szövegértésben)
Pálné Molnár Csilla 2. c
Matematika ,,B" (szövegértésben) Bocskai Anita 4. b Matematika ,,B"
(szövegértésben)
Varró Ferencné 3. c
Szövegértés ,,B"
(biológiában)
Hajdú Ibolya 7. c Szövegértés-szövegalkotás "A" Vincze Éva 8. c
Idegen nyelv Angol Dezső Zsuzsanna 6/1. csop. Életpálya ,,A"Művészetek Tatár Sándorné 8. c
Idegen nyelv Angol Rácz Miklós 5/1. csop. Életpálya ,,B"Matematika Nagyné Venkei Irén 4. c
Tantárgytömbösített
oktatás bevezetése:

Történelem
(művészetek-rajz)
Baranyi Imre
(Szilágyiné Szabó Mónika)
7. a7. b Tantárgytömbösített oktatás bevezetése:
Földrajz(biológia)
Fábián Imre
(Hajdú Ibolya)
8. c
Tantárgytömbösített
oktatás bevezetése:
Informatika(technika)
Rácz Miklós
(Hódi András)
7. a7. b      
Tantárgytömbösített
oktatás bevezetése:
Földraj (biológia)
Mucsiné Ötvös Anikó
(Karsainé Hegedűs Ildikó)
7. a7. b Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásaSzövegértés, szövegalkotás Tatárné Kovács Marianna 2.a
Tantárgytömbösített
oktatás bevezetése:
Biológia (földrajz)
Hajdú Ibolya
(Fábián Imre)
7. c Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásaSzövegértés, szövegalkotás Vincze Éva 8. c
Tantárgytömbösített oktatás bevezetése:
Természetismeret(történelem)
Hajdú Ibolya
(Bucsai Ferencné)
6c/1      
Műveltségterület
tantárgyi bontás nélküli oktatása

Technika és életvitel
Hajdú Ibolya 7. c      
Műveltségterület
tantárgyi bontás nélküli oktatása

Történelem, társadalomismeret
Baranyi Imre 7. a, 7. b      
Műveltségterület
tantárgyi bontás nélküli oktatása

Szövegértés, szövegalkotás
Baricsa Enikő 5. a      
Műveltségterület
tantárgyi bontás nélküli oktatása

Szövegértés, szövegalkotás
Horváth Bálintné 6. c      

Támogatott tevékenységeka)Kompetencia alapú oktatás implementációja:a kulcskompetencia területek fejlesztése, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja,1 tanulócsoportban szövegértés-szövegalkotás ,,A",1 tanulócsoportban matematika ,,A",1 választott kompetencia terület, Idegen nyelv-Klauzál, Életpálya -Nádortantárgytömbösített oktatás ( 5%)műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása§ egy háromhetet meghaladó projekt megszervezése egy témahét megszervezése§ egy moduláris oktatási program megszervezése§ digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális képességek fejlesztése a programban érintett tanórák 30%-ábana pedagógusok felkészítése az intézményi implementációra menedzsment képzés a vezetőknek (2x30 óra)újszerű tanulásszervezési eljárások (2x30 óra)a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazását segítő módszertani képzés (30 óra)az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazása (30óra) szaktanácsadói támogatás igénybevételeintézményi folyamattanácsadó,IKT fejlesztési folyamattanácsadó, Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó, IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadób)A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javításaIntegrációt elősegítő programok intézményi alkalmazása, intézményi adaptáció megvalósítása,A lemorzsolódás, kirekesztődés megelőzését támogató személyiségközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása. A tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési program megvalósítása§A pedagógusok felkészítése a fenti feladatok megvalósítására, 2-2 tantestületi képzés, tanácsadói szolgáltatások igénybevételec)Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása. Horizontális tanulás - Jó gyakorlat átvétele. Intézményi innováció megvalósítása

Klauzál Nádor

Pályaorientáció Óvoda-iskola átmenet

Környezeti nevelés(erdei iskola) Erdei iskola

Moduláris program Moduláris program

Digitális tananyagfejlesztés Digitális tananyagfejlesztés

§Pedagógiai program átdolgozása§Projektindító nap

Hódmezővásárhely, 2009. augusztus 18.

 

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010azonosító számú ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú

Kistérség Társulás közoktatási intézményeiben" című pályázat