Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. április 13., szombat, Ida

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

Szakmai műhelyek

Szakmai műhelyek

 

 

A Támop 3.3.3-as Nyitott kapcsolatok  projekt keretében a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda bázisintézményi feladatok ellátására válik jogosulttá.

 

Egyik fő feladatunk, hogy megteremtsük a horizontális tanulás feltételeit. Ennek érdekében szakmai műhelyeket, hospitálásokat szervezünk.

 

Műhelyfoglalkozásaink két nagy csoportba sorolhatók:

 

 

 

Tematikus szakmai műhelyek:

 

Az integrációs referencia intézmények környezetében lévő kistérségi vagy

 

szomszédos kistérségek integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést folytató

 

vagy annak bevezetésére felkészülni kívánó intézmények számára 6 alkalommal az alábbi területeken:

 

- Óvoda-iskola átmenet

- Kooperatív tanulásszervezés

- Multikulturális tartalmak

- Általános- és középiskola átmenet, a középiskolában továbbtanulók támogató követése.

 

 

 

A tematikus szakmai műhelyek célja: az adott területek jó gyakorlatainak megismerése, közös továbbfejlesztése, a résztvevő intézmények adaptációs tervének és az adaptációnak a támogatása, hospitálások (élményszerű tapasztalatszerzés, résztvevői megfigyelés) biztosítása.

 

 

 

Bázisintézményi feladataink között szerepel, hogy együttműködést alakítsunk ki  a régióban működő (TÁMOP 3.2.2.) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5 , a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel az IPR továbbfejlesztése és az ezt támogató kompetencia alapú oktatás bevezetésének ösztönzése érdekében.  Az együttműködés célja a jó gyakorlatok megismerése, terjesztése, fejlesztése, a hálózati tanulás előnyeinek kölcsönös kihasználása.

 

Az IPR kiépítése, fejlesztése, a szolgáltatói feladat minőségi ellátása érdekében rendszeresen részt vettünk  a hálózati tanulás rendezvényein.

 

 

 

Az együttműködéshez kapcsolódva  referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetésében közreműködtünk. A  felkészítés során 8 alkalommal az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztése céljából hospitációs lehetőséget, helyszíni tanácsadást biztosítottunk.