Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2023. október 2., hétfő, Petra

Szavazás

Mire használod a telefonodat a leginkább?

NTP_logo

Mobil Alkalmazás

Tantárgytömb

Tisztelt érdeklődők!

 

Intézményünkben 2009. november 02-től a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben" című pályázat keretében megkezdődött a tantárgytömbös oktatás bevezetése.

 

 

Tantárgytömbös oktatás fogalma: Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. A tantárgytömbösítést a közoktatásról szóló törvény 52. §-a (3) bekezdése alapján, a szakrendszerű oktatás kötelező tanóra foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi időkeret 2009/2010. tanévben legalább öt százalékának, a 2010/2011. tanévben legalább tíz százalékának, a 2011/2012 tanévben legalább tizenöt százalékának felhasználásával kell megszervezni a következők szerint: a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást. A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan

kell megtartani.

 

Az oktatást úgy szerveztük meg, hogy A és B hetes órarendek készültek és két héten át A heti órarend, két héten át B heti órarend szerint oktatunk.

A tantárgytömbös oktatásba a következő tantárgyak, műveltségterületek kerültek bevonásra.

 

Természetismeret és egészségtan 6.c /1. csoport

 

A pedagógiai programban rögzített óraszámmal számolva havonta 10 óra.

 

A heteken:

Két egymást követő napon szerda 3 óra + csütörtök 2 óra

 

Biológia és egészségtan 7.c osztályban

 

A pedagógiai programban rögzített óraszámmal számolva havonta 6 óra

 

A heteken:

Két egymást követő napon hétfő 2 óra +kedd 1 óra. Ugyanezeken a napokon hétfő 1 óra + kedd 2 óra kémia.

A biológia és a kémia az ,,Ember a természetben" című műveltségterület részei.

 

B heteken:

Két egymást követő napon hétfő 2 földrajz + 1 fizika, kedd 2 fizika + 1 földrajz.

 

Ember és társadalom műveltségterület (történelem, társadalomismeret, etika) és informatika, számítástechnika műveltségterület 7.a, 7.b osztály

 

A pedagógiai programban rögzített óraszámmal számolva ember és társadalom műveltségterület havonta 10 óra, informatika, számítástechnika havonta 4 óra.

 

A héten 7.a, B héten 7.b ugyanazzal a beosztással dolgozik:

Szerda 3 történelem, 2 informatika/ 1 technika, csütörtök 2 történelem, 2 rajz és 2 informatika/1 technika.

 

Földrajz 7.a, 7.b osztály

 

A pedagógiai programban rögzített óraszámmal számolva havonta 6 óra.

 

B héten 7.a, A héten 7.b ugyanazzal a beosztással dolgozik:

 

Szerda 2 földrajz és 1 biológia, csütörtök 2 biológia és 1 földrajz.

 

 

Nádor utcai Tagintézmény feladatellátási-helyen

 

 

Szövegértés-szövegalkotás: (ez lesz a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásába is bevonva)

 

A pedagógiai programban rögzített óraszámmal számolva havonta 16 óra.

 

A héten:

 

Szerda és csütörtök 4-4 óra.


 

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0010 azonosító számú ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményeiben" című pályázat